Всичко за организацията на професията Лаборатория

Всичко за организацията на професията Лаборатория

Понастоящем предприятия, свързани с производството и изследванията на суровини и материали, необходим специалист е лабораторен инженер. Описанието на длъжността на този служител включва доста широк спектър от отговорности и изисквания за него. Днес ще говорим за това какви качества трябва да имат такъв инженер и какво трябва да направи.

Особености

Данните за тази професия са представени в ECTC (директория с една тарифна квалификация). Там можете да намерите информация за отговорностите на този специалист, основни квалификационни изисквания, както и за различни категории, които могат да бъдат възложени на служителя. Описанието на такъв специалист в ECTC съдържа всички свои права и основания за отговорност.

Отделно се разпределят професиите на инженер-лабораторния и лабораторен инженер 1 и 2 категории – последният предполага по-сериозно обучение и ниво на квалификация.

Всичко за организацията на професията Лаборатория

Задължения

В инструкциите можете да намерите пълен списък на основния орган на служителя, Сред ще разпределите следните правомощия.

 • Извършва насоки за провеждане на лабораторни анализи или директно ги провежда. В този случай специалистът трябва да анализира и изследва суровините, полуготовите продукти, други ресурси, както и готови продукти. Направете това, за да се определи съответствието на настоящите стандарти, установени от държавата.
 • Се занимава с провеждане на експериментални проекти. Тези произведения се извършват с цел развитие на най-икономичните начини за производство на продукти.
 • Изпълнение на необходимите изчисления за анализите и изследванията. Освен това лабораторният инженер трябва също да систематизира и анализира всички получени от тях резултати.
 • Разкрива причините за брака в производството. Специалистът трябва да предприеме мерки за намаляване на възможно най-ниската сума на брака.
 • Участва в разработването на технологични операции. Такъв служител трябва да измисли нови и подобряване на съществуващите начини за организиране и прилагане на лабораторни тестове и изследвания.
 • Участва в разработването на нови събития, предназначени за комплексно и рационално използване на суровини. Освен това отговорността на такъв инженер включва създаването на нови начини за замяна на оскъдните материали за производството на продукти до по-достъпни ресурси.
 • Разработва мерки за обезвреждане на отпадъци След използване на суровини.
 • Наблюдава правилното използване на лабораторно оборудване. Също така работникът наблюдава, че това оборудване се предоставя своевременно за държавния одит.

Всичко за организацията на професията Лаборатория

Знания и умения

За да вземете място за лабораторен инженер, трябва да имате някои важни умения. Така че, този специалист трябва да овладее технологията за производство на продукти в предприятието, правилата за експлоатация на лабораторно оборудване, всички необходими технически изисквания, които са представени на ресурсите, както и на вече произведените продукти. Инженерски труд Всички държавни стандарти и залегнали разпоредби, които засягат технологичната подготовка на производството в предприятието, са задължени да знаят, Лабораторен контрол върху него, техническа документация подготовка. За такъв служител е важно също да се разбере достатъчно добре във функционирането на съвременните технически изчисления.

Инженерната лаборатория трябва да е запознат с опита на други държави в областта на производството на същите или подобни продукти. Уверете се, че служителят е длъжен да знае основните правила и правила на труда.

Образование

Лабораторният инженер може да бъде само онези лица, които имат Висше образование за техническа посока. Освен това това условие се изисква за такива специалисти от всяка категория. Инженерната лаборатория трябва да бъде обучена само в техническа професионална институция. В зависимост от категорията Може да се изисква трудов опит. Така че, за работници 1 или 2 категории, не по-малко от 3 години опит.

Всичко за организацията на професията Лаборатория

Права

Инструкцията за работа съдържа и списък на основните права, които този специалист има.

 • Искате, ако е необходимо, документи или информация, необходими за прилагането на неговите задължения. В същото време можете да поискате не само лично, но и от името на най-високото управление на предприятието.
 • Напреднали за привличане на необходимите специалисти на определени звена на организацията за решаване на производствените проблеми. Понякога това изисква специална резолюция на главата на компанията.
 • Търсенето от висшето ръководство съдействие при изпълнението на правомощия и права.
 • Уведомете главата Върху установените недостатъци, които съществуват в настоящото производство. Освен това лабораторният инженер може да прави независимо предложения за предотвратяване на тези недостатъци.
 • Абонирайте се за подобряване на производствените технологии и строителни работи, пряко свързани с тази публикация.
 • Запознайте се с работата на решенията, които са направени от ръководителите на организацията и които се отнасят до задълженията на този служител.

Заплата

Заплатата на инженерната лаборатория може да варира значително. Но средно около 30-40 хиляди. рубли на месец. Въпреки че в някои от най-развитите предприятия, тя може да достигне 50-55 хиляди. Рубли. В някои области, в които производствените организации заемат водещи разпоредби, лабораторните инженери могат да получат повече от 100 хиляди рубли (Република Сакха, крбуровска територия, област Курск.

Всичко за организацията на професията Лаборатория

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: