Терасата като елемент на озеленяването: дизайнерите Сергей Фролов и Максим Ефремов
Площи с балкони
00
Къща в провинцията, в която терасата е интегрирана в цялостния архитектурен дизайн на целия район.