Всичко за социалните професии

Всичко за социалните професии

Ако мечтаете да отделите професионалните си дейности, за да помогнете на хората и цялото общество като цяло, съвременните професии на социалния профил ще бъдат подходящи за реализиране на тази цел. Социалната работа включва областта на медицината, правна защита, образователни дейности, психологическа помощ и рехабилитационен спектър от събития.

Спектърът на социалните професии през последните 5-6 се разшири, във връзка с който се появи нова, неизвестна преди това специалност. Например, като социален експерт, геронтолог, социален инженер и т.н.

Всичко за социалните професии

Какво означава и на кого ще се побере?

Социалните професии се отнасят до района, на който се фокусира върху човек или общество. Такава работа изисква определен склад от характер и устойчивост на стрес. Същността на професиите в широк смисъл се свежда до помощ, подкрепа, защита, както и адаптация, рехабилитация или корекция. Въз основа на основните задачи, работата с хората е обичайна за разделяне на хуманитарни и икономически указания. Хуманитарните професии включват дейности:

 • Психолози+
 • Социолози+
 • Етнографи+
 • Политици+
 • Журналисти+
 • Педагоги+
 • Рехабилитолози.

Всичко за социалните професииВсичко за социалните професии

В областта на икономиката работят:

 • Счетоводители+
 • Икономисти+
 • Мениджъри+
 • Маркетолози.

За работа е необходимо да има такива характеристики като добра воля и комуникативността, чувствителността, целенасочеността, да имат висока степен на психологическа устойчивост и ефективност.

Често по време на работа социалният работник лице в лицето е изправено пред мълчаливите служители, нетактичното поведение на хората, несправедливите обвинения и надценяваните изисквания.

Всичко за социалните професииВсичко за социалните професии

Основни отговорности

Човек, който работи в сферата на социалните услуги, е специалист, чиито дейности са свързани с услугата. Задълженията му могат да включват:

 • Помогнете на пенсионерите+
 • Хора с увреждания+
 • Ювенилни деца са останали без родители+
 • други хора, които трябва да помогнат на обществото.

Работният процес може да бъде да подпомогне доставката на продукти или лекарства, извършване на превантивни или коригиращи мерки в увреждания от социална гледна точка, за подпомагане на рехабилитацията с увреждания и т.н. Основната цел на тази работа е не само подобряване на качеството на живот на гражданите, които са попаднали в трудни житейски обстоятелства, но и тяхната правна защита и грижа, предоставена от държавата.

Всичко за социалните професии

Преглед на професиите

Важни и необходими аспекти на работата, свързани със социално-културните дейности, са признати в необходимото общество, а днес тяхното значение е неоспоримо, така че организацията на социалното осигуряване придобива своята дейност в нашата държава всяка година.

Специфичността на съвременния световен ред е такава, че разширяването на междуетническите граници и увеличаването на продължителността на живота на хората води до необходимостта от установяване на комуникация между обществото и държавата. Изграждането на такива връзки се осъществява чрез посредничеството на социалните услуги, които трябва да работят с населението, адаптирайки хората към бързо променящите се условия на съвременния живот. В допълнение, описанието на много професии от този тип е насочено към индивидуалната работа с отделна личност, а не само с обществото като цяло. Тези професии включват, например, психолог, геронтололог, рехабилитолог.

Много професии от социалната сфера се появиха съвсем наскоро и все още не са получили широка слава, но има и тези, които не съществуват една десетина години:

Социален работник

Функционалността на тази професия предполага услуга на населението – инвалиди, пенсионери, сираци, както и други социално незащитени слоеве на нашето общество. Според описанието на длъжността, отговорността на такъв специалист е да подпомага гражданите на мястото им на пребиваване, Това може да дойде тук и може да включва доставка на продукти, наркотици, организиране на медицински грижи, консултиране, настойничество.

Всичко за социалните професии

Специалист на тялото и настойничеството на настойничеството

Същността на този специалист е да се защитят правата на гражданите, които са попаднали в трудни житейски обстоятелства. Освен това, Социалният работник може да извършва съвети и щандове на стражата на интересите на децата или неспособни граждани, предотвратявайки всякакви правни нарушения по отношение на тази категория лица. Специалист на органите за настойничество изпълнява специални програми, които позволяват да се подобри качеството на живот на хората под закрила и настойничество, както и изпълнява функциите на надзора на настойниците и техните отделения.

Всичко за социалните професии

Социален учител

Основната задача на такъв учител е работата, свързана с адаптирането в обществото на юношите и малките деца, формирането на умения за социални комуникации, взаимодействие с обществото, семейството, връстниците. Специалист може да съветва родителите в интеграцията на осиновяващото дете в ново семейство или принципите на образованието на децата от техните родители. Учителят е длъжен да види нарушаването на социалните комуникативни умения в детето и да предприеме стъпки за коригиране на ситуацията.

Социален инженер

Професията е прототип на науката, която изучава поведението на хората в спешни и нестандартни ситуации. Тук принципите на социологията и психологията успешно се съчетават, което позволява да се изучава така нареченият човешки фактор и неговото проявление в социалния живот. Посоката на социалното инженерство се счита за млада, а по-скоро обещаваща, както и на базата на социално инженерство, се провеждат всички необходими проучвания на човешкото общество и се определят стандарти за всички социални услуги.

Социолог

Специалист, който изследва устройството на обществото и възникващите процеси от социална гледна точка. Основната задача на социолога е определението на обществеността в настоящия момент, за да се предскаже по-нататъшното поведение на хората в определени ситуации. Науката, наречена приложна социология, си сътрудничи не само с държавни агенции, но и с обществени организации, както и с частния бизнес.

Поръчките за социологически проучвания често допринасят за факта, че учените откриват някои явления, като по този начин развиват социалните науки.

Специалист на адаптация на мигрант

Нашата страна активно привлича за изпълнението на различни видове трудови мигранти отблизо и далеч в чужбина. За да адаптират тези хора в нашето общество като благоприятно, помощта в този брой има специалист по социални услуги. В Русия се предвижда постоянно увеличаване на броя на трудовите мигранти, така че професията ще получи тяхната значимост и уместност.

Демографски език

Специалистът на тази професия анализира динамиката на растежа и намаляването на населението на нашата страна, както и прогнозите в дългосрочната и най-близката перспектива по тези въпроси. Резултатите от развитието на демографските данни са необходими в икономиката в медицината, както и за планиране на бюджета на социалното осигуряване, включително пенсионния фонд. Работата на демографа е да изследователски дейности и събиране на статистически материал за анализ.

Геронтолог

Сравнително нова професия у нас, чиито задачи трябва да изучават процесите на стареене и да работят с възрастните хора. Целта на геонестолога е да подпомага хората от възрастни хора в адаптирането към промени в стареещия организъм. Геронтологът може да води научна и образователна работа и да съветва хигиената, превенцията на болестите, подчертава въпроси, свързани с независимата грижа, хранене, както и умствена и физическа активност на възрастен човек. Специалист изпълнява задачата за подобряване на качеството и разширяването на живота на хората от пенсионна възраст.

Социален конфликт в медиатора

Нова развиваща се професия, която се основава на конфликтност. Този специалист е предназначен да стане посредник между две противоречащи социални партии. Конфликтите в обществото могат да възникнат въз основа на религиозни убеждения, различия в националното значение, култури, както и предвид собствеността или териториалните претенции на страните. Като снопове в обществото и увеличаване на социалното напрежение, професията ще спечели тяхната значимост.

Специалист в адаптация на хората с увреждания чрез интернет

Обещаващата професия на бъдещето, която ще бъде от значение в Русия в близко бъдеще. Същността на дейността на такъв специалист ще бъде да се прилагат компютърни технологии, предназначени да възстановят хората с увреждания. Подобни технологии ще бъдат насочени към обучение, търсене на работа, консултации по различни въпроси – всичко това може да се направи дистанционно чрез интернет системата.

Социален експерт

В нашата страна социалната експертиза е едно от условията за вземане на решения в областта на инвестиционните и политиките за заетост. Оценката на капацитета на пазара на труда, както и изучаването на трудовите и социалните отношения ви позволява да спазвате правните разпоредби при създаването на законодателни проекти.

Социалната експертиза също е в търсенето в медицината, когато се оценяват нуждите на инспектирано лице с функционални нарушения на органите и системите, при определянето на необходимостта от социално подпомагане и подкрепа от държавата. Професията днес е търсена, тъй като изисква заключението на независим социален експерт за решаване на определени задачи.

Споменатите днес професиите са от значение в нашата страна и всяка година тяхната нужда става все по-очевидна.

Обучение и перспективи

Поради придобиването на растеж на популярността, социалните професии стават възможни за закупуване в почти всяка университетска страна на хуманитарния профил. Педагогически, икономически, както и медицински университети са готови да дадат на кандидатите широка гама от различни специалитети:

 • Санкт Петербург, държавен университет по култура – предлага обучение по профила „Психология на междуетническите отношения“+
 • Москва, държавен психологически и педагогически университет – тук има факултет по социални комуникации, където можете да прехвърлите обучение по посока на социалната работа и да работите с младежта+
 • Архангелск, Северен държавен медицински университет – образователна институция е специализирана в подготовката на специалисти за прилагане на медицинска и социална работа с населението+
 • Москва, държавен университет. Ломоносов – предлага обучение по профила на „Конфлемента“, „психология и педагогика на девиантно поведение“, „социална демография“+
 • Санкт Петербург, Държавен педал. Херцерън – в гимназията можете да получите професия на психолог, социален учител, висококвалифициран социален работник.

Заслужава да се отбележи, че всяка професия, свързана със социалната сфера, има неоспорими предимства, основната част от която е, че специалистът е способност да упражнява гъвкава и интересна работа, свързана с хората. Такива перспективи помагат значително да разширят своите хоризонти, да придобият умения за комуникация и да гарантират прилагането на личността при обслужването на компанията.

Подобни предимства започват да се проявяват на етапа на обучение в гимназията, а когато се преместват в практически дейности, уменията се усъвършенстват и техният спектър се разширява.

Заплата

Не мисля, че в социалния сектор на приходите ще бъде минимален. Разбира се, специалист по начинаещи няма да получи висока заплата, но с опит идва по-висока награда за работа. Средната печалба на социалния работник на настойничеството или учител е 18000-20 000. Социолозите печелят малко повече – 25000-28 000., като има предвид, че геронтолозите имат награда 30 000 рубли.

Най-обещаващите от гледна точка на плащането са професията на специалист в адаптирането на мигрантите (от 40 000 рубли.) и демографът печели 43 000 рубли. Социалният инженер може да претендира за заплатата от 45 000 рубли., И посредникът на социалните конфликти се оценява на пазара на труда най-много – приходите му могат да бъдат 500 000-60 000 рубли.

Всичко за социалните професии

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: