Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Съвременният бизнес разширява дейността си далеч отвъд Руската федерация, като се фокусира върху световния пазар. Международният обмен на стоки, услуги, информация и научно развитие е един от компонентите на такава обща концепция като чуждестранна икономическа дейност – EDID. Този сектор на икономиката се отнася до пазарната сфера.

На законодателното равнище тя има известна степен на правна и икономическа независимост. Основният принцип на сряда е Извличане на търговска печалба поради оборота на собствени финансови и материални и технологични средства. Нека да разберем какво прави сканирането на сряда конкретно.

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Кои са го?

Едно от многото указания на ръководството е специализацията в чуждестранната икономическа дейност. Срядът се търси в търговските структури, чийто бизнес е свързан с чуждестранни партньори. Видът на дейността на компанията определя кръга на отговорностите за такъв специалист.

 • Експорт в чужбина на даден продукт. В този случай служителят трябва да реши задачите, свързани с търсенето на купувача, конкурентната среда и пазарния капацитет.
 • Внос на чуждестранни стоки. Мениджърът ще трябва да търси доставчици, както и да проучи ценовото ниво за продукти.

В работата си специалистите на Ved се ръководят от законодателството на Руската федерация, нормите на международното търговско право, Митническия кодекс, законите на валутното регулиране, както и вътрешните правила на дружеството и нарежданията на неговото ръководство \ t. Регулиране на работата на управителя в рамките на организацията се извършва с помощта на специален документ описание на работата, с който специалист е запознат с неговата регистрация. Ръководителят на външния икономически ръководител е ръководител на катедрата, търговски директор и генерален директор на компанията.

Понастоящем професията на мениджъра на чуждестранна икономическа дейност е обещаващо и изисква на пазара на труда. Конкурсът за свободните работни места често достига 6-7 кандидати за място. Заплатата директно зависи от опита и нивото на уменията на специалист. Средно, мениджърът за начинаещи може да спечели от 15 до 30 хиляди рубли и няколко години по-късно паричното си възнаграждение вече може да варира от 75 до 150 хиляди рубли. Разбира се, много зависи от нивото на компанията и успешното популяризиране на кариерна стълба.

Перспективите за развитие от мениджъра на сряда винаги имат. Стартиране на работа от обикновен специалист и непрекъснато увеличаване на нивото на тяхното образование, служителят може бързо да изгради кариера за себе си и да вземе лидерска позиция или да организира от нулата.

Условията за успех тук са високо представяне, разработени комуникативни умения, устойчивост на стрес, познаване на чужди езици, както и способността да се върнете обратно на работа.

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Задължения

Специалист по чуждестранна икономическа дейност предполага Ежедневно изпълнение на определен кръг от служебни задължения:

 • Преговаряне и обмяна на бизнес кореспонденция с партньори+
 • Сключване на договори и контрол на тяхното изпълнение+
 • Дневен мониторинг на паричния ток+
 • Организиране на логистични процеси и оптимизиране на разходите за доставка+
 • Ценообразуване, мониторинг на финансовите ресурси+
 • Изготвяне на персонализирани документи+
 • Регистрация или получаване на необходимите документи, като сертификати, разрешителни, лицензи, качествени паспорти и други подобни+
 • Анализ и мониторинг на пазара, обозначаване на съотношения и предложения за търсене+
 • Работа с клиентски претенции или изготвяне на оплаквания при получаване на стоки неподходящо качество+
 • Търсене на нови партньори или клиенти за продажби на продукти+
 • Участие в профил за изложби, семинари, презентации, конференции.

Да се ​​справят с такъв богат набор от задължения, специалист в сряда свободно притежават съвременни компютърни програми, бъдете готови за пътуване по бизнес пътувания в чужбина, както и да знаете езика, обичаите и културните традиции на тези страни, с които той трябва да си сътрудничи. Професията от този вид е подходяща за мъже и жени. Оптималният вариант на работодателите считат, че възрастта на кандидата, варираща от 25 до 45 години. Предпочитание се дава на кандидатите, перфектно на английски, както и китайски или немски.

Често, за извършване на работата, мениджърът на сряда изисква уменията не само на разговорените умения, но и техническия превод на документацията.

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Изисквания и умения

При разглеждане на кандидат за длъжността мениджър на чуждестранна икономическа дейност се съсредоточи върху наличието на лишаване от свобода на договори с чуждестранни партньори. Не е лошо, ако кандидатът има установена връзка с бизнес партньорите в работодателя на сферите. Днес такива специалисти на пазара на труда се оценяват много високо и винаги в търсенето. Общите изисквания за мениджърите на HDE в работодателите са следните:

 • Кандидатът е обучен в висша образователна институция за една от програмите за международно управление или икономика, обичаи, логистика или финансово управление в областта на чуждестранната икономическа дейност+
 • Отлични познания за чужд език+
 • Познаване на международното законодателство в областта на търговията и логистиката+
 • Опит на взаимодействие с митническите органи и транспортните компании, работещи с чуждестранни клиенти+
 • Наличие на умения Изготвяне на договори, реклама, актове на получаване, предаване, спецификации, декларации, първична счетоводна документация и друга бизнес номенклатура+
 • Умения на търговски преговори с чуждестранни партньори+
 • Опит с потребителски брокери+
 • Познаване на правилата за работа с валута.

Да започне работа в длъжността служител, Кандидатът трябва да има опит най-малко 5 години. Ако заявителят току-що е завършил специализиран университет, той може да бъде отведен в компанията за пробен период като стажант или помощник-мениджър. Чуждестранни икономически специалисти Трябва да подобрят знанията си и да са наясно с всички промени както в вътрешното, така и в чуждестранното законодателство, свързани с техния работен профил.

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Професия за професионалисти и минуси

Работата в областта на външната икономика има и неговите положителни партии и отрицателни. Интензивността на труда и товара на мениджъра е доста висока за деня, често е необходимо да се работи в режим на нормализиран работен ден. Но такава работа е добре платена и дава възможност за саморазвитие.

Положителни моменти на професията:

 • Доста бърз кариерен растеж и търсене на пазара на труда+
 • Възможност за чуждестранни бизнес пътувания+
 • Практика за говоримия и бизнес чужд език+
 • Високи приходи в присъствието на опит+
 • Работа в удобни офис условия, специфични социални гаранции от работодателя+
 • нужда от постоянно самоусъвършенстване.

Недостатъци на работата в областта на ср

 • Чести валутни колебания, които засягат нивото на печата и плана за продажби+
 • Сравнително малък доход за хора, които току-що са започнали кариерата си+
 • Работата в многозадачния режим често създава конфликт и стресови ситуации+
 • Висок риск и отговорност за решения+
 • трябва да изграждате взаимоотношения с всички партньори.

Професията на мениджъра на външната икономическа дейност е сравнително млада, но вече доста обещаваща. Работата изисква фундаментални знания и добра памет, способността да се контролират много многопосочни процеси, управлявайте времето и емоциите си. От лични качества и способности за учене тук ще зависи много, но си струва.

Като посветени живота на тази област, ще станете собственик на интересна и необходима професия, която никога не стои на място и ще изисква от вас да се справите с темпото на неговото развитие.

Уеб мениджър: характеристики, отговорност, плюсове и минуси

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: