Кой е строителният инженер и това, което прави?

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Не всички хора напълно разбират кой е строителният инженер и какво прави, какво е мястото му на работа. Заслужава да се обърне внимание на задълженията на РЗ в изграждането и задълженията на инженер по строителство, заплата и длъжностна характеристика. Ако твърдо решихте да свържете живота си с тази професия, също така ще бъде необходимо да се справят с нюансите на обучение.

Описание на професията

Основната задача на строителния инженер – координация на различни строителни работи. Естествено е да не е необходимо по време на изграждането на частна къща, но когато работи по-голям. Това е от такъв специалист, че бюджетните дефиниции и набор от изпълнители за различни позиции. Последният момент неизбежно предполага, че той е и качествен специалист. Неговата специализация принадлежи към категорията „Техника“.

Инженерите на строителите са винаги заети и те са изключително редки. Смята се, че това е едно от най-гъвкавите и интересни строителни специализации. Тя е тясно затворена с геодезия, което казва и кръгът на дисциплинционните дисциплини. Само уверени хора, които ще водят лидерите на екипа и ще вземат важни решения, могат да заемат подобна позиция.

Също така си струва да се отбележи, че постоянно ще трябва да работите с документи и много стриктно спазвайте правилата за тяхната компилация.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Говорейки за плюсовете и минусите, е необходимо да се посочи, че строителният инженер:

 • Винаги в търсенето+
 • може да работи в града и отвъд+
 • не пряко физически труд+
 • може заслужено да се гордее с творчеството на работата си и лично наблюдава резултата+
 • Получава относително добър доход.

Но в същото време:

 • Работният ден не е нормализиран+
 • Понякога трябва да остави много далеч, дори понякога в глухите+
 • Отговорността е много голяма+
 • Съществуват тежки стандарти, които трябва да бъдат наблюдавани безупречно+
 • Понякога клиентите и изпълнителите могат да номинират противоречиви изисквания+
 • Проблемите могат да създадат импел на изпълнители или други изненади по време на строителството.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Кой може да работи?

Инженерът на строителството може да получи работа като един от следните специалисти.

Лабораторен инженер пътна строителна лаборатория

Това е няколко други специализации. Правенето на такава позиция може да контролира не само строителството, но и ремонти, възстановяване на пътища. Те се контролират, за да покрият строго дефинирана дебелина и качествено покритие и ако не е така, веднага повдигнете алармата. Лабораторията може да бъде неподвижна и мобилна. Това определя размера на експертния опит, който може да бъде проведен, тяхната сложност и точност.

В някои случаи технолозите оценяват износването на платното на пистата и казват, че е необходимо да го поправите или не.

Инженер-корабник

Такива специалисти са заети в областта на:

 • Дизайн+
 • Строителство+
 • Контрол на строителството+
 • Експертно изследване на морски и речни плавателни съдове, техните отделни части, оборудване и спомагателни подове.

Това са техните усилия и усърдие, които определят:

 • Как ще изглеждат изпитания+
 • Каква ще бъде тяхната носеща способност, скорост и други характеристики+
 • Колко ефикасно и безопасно ще се използва кораб+
 • Удобно ли е да има моряци и / или пътници.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Инженер инспектор

По принцип такива служители са ангажирани с определянето на нивата на терена и измерването на височината. Тяхната дейност се извършва в различни условия, а понякога трябва да отидете на много километри труднодостъпна зона, измерване и анализиране на резултатите от измерването. Като цяло, инженерите на геодезистите отговарят на 4 основни въпроса:

 • Изобщо е терен за развитие+
 • Възможно ли е да се изгради нещо специфично+
 • Какви мерки трябва да бъдат предприети за премахване на отрицателните роли на облекчение+
 • колко скъпо и ще бъде трудно да се задържи такава подготвителна работа.

Инженерен дизайнер

Основната дейност на инженер-дизайнера е подготовката на архитектурни и изпълнителни чертежи. Той е този, който трябва да разработи схеми на водоснабдяване и канализация, електрическа инфраструктура. Дори най-често срещаният изглед на сградата не може да се появи без участието на дизайнерски инженери. Те постоянно взаимодействат с архитектите и дизайнерите, за да получат не само доста функционален и удобен, но и хармонично красив обект.

Друг

Инженер-строител за техническо строителство е основно ангажиран с изграждането на промишлени, енергетични, транспортни и инфраструктурни съоръжения. Копраборът, както вече споменахме по-горе, работи, за да получат първокласни кораби и кораби, които при всякакви условия ще изпълнят задачата си. Няма отделна специализация в областта на градината. Такива функции се извършват по отношение на общите строителни инженери или водещи инженери на градинарство и парка икономика. Има и инженер за изграждане на железопътни линии и комуникационни пътеки.

Такъв професионалист е в състояние да проектира и организира структура:

 • Железопътни магистрали+
 • Транспортни кръстовища+
 • Мостове и тунели+
 • Спомагателни структури за транспортни комуникации.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Описание на работата

Наемането и уволнението на строителните инженери се извършва чрез решението на ръководителя на организацията. Само в изключителни случаи и с много голямо количество организацията, тази функция може да бъде присвоена на заместник-глава. Най-често подчинени на основните инженери, по избор – архитекти. Основните инженери имат право да назначат временно служител, който замества пенсионирания строителен инженер. Но трябва да се обърне внимание на функционалността на такива специалисти.

Задължения

Основните функции на строителните инженери са:

 • Проучвания и координация на дизайнерските решения+
 • Проучвания на работни графици, тяхната корекция, ако е необходимо+
 • Координация на текущите промени с изпълнителите, клиентите и правителствените агенции+
 • Изречение от мерки за подобряване на строителните дейности+
 • Текущи проверки на конструираните и ремонтни обекти (самостоятелно или в сътрудничество с други хора)+
 • Проследяване на текущите тенденции в строителния сектор.

Но дори и всичко това, както и подготовката на изпълнителната документация, която ще организира главния инженер и клиентите, не изчерпва изпълними функции. Освен това трябва да:

 • Разработване на оценки в съответствие с установените изисквания и референтни форми+
 • Подгответе технически задачи за изпълнителите на трети страни (външни изпълнители)+
 • Вземете (заедно с други специалисти) готови обекти+
 • Подпомагане на компанията да се подготви за търгове+
 • Спазват стандартите за технически и пожарна безопасност.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Знания и умения

Основните познания за строителните инженери са:

 • Идеята на законите и разпоредбите в тази област+
 • Стандарти за работа с техническа и проектна документация+
 • Параметри на материали и технически структури+
 • Характеристики на метеорологичните условия и други фактори, влияещи върху изграждането, експлоатацията на сгради+
 • Пожар, изисквания за електрическа безопасност+
 • Изисквания за сигурност в определена индустриална сфера+
 • Критерии за оценка на извършената работа и степента на завършеност.

Professandard за инженера на капиталовото строителство отдел предполага следните професионални умения:

 • Събиране и съхранение на специална документация+
 • Изготвяне на източници за дизайн+
 • Способност за оценка на обема на работата+
 • Готовност за предложения за изпълнители и подизпълнители+
 • Притежаването на математика и физика на високо ниво+
 • Умение Четене на карти, планове и схеми+
 • Възможност за работа с автоматизирани дизайнерски системи.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Отговорност

Инженерът на строителството ще отговаря за:

 • Неподходящо изпълнение или пълно неизпълнение на техните задължения, произтичащи от длъжностни характеристики, договори и разпоредби+
 • Нарушаване на изискванията, предписани от гражданското, административното и наказателното законодателство+
 • прилагане на материални щети на нейната организация, клиенти, изпълнители, други лица и организации+
 • Нарушение на търговската мистерия.

Права

Строителният инженер има такива правомощия:

 • Участват в обсъждането на подготвените документи, регламенти и други решения на управлението на организацията+
 • Представете предложения, които ще подобрят работата, да получите по-привлекателен резултат с минимално време и финанси и финансиране+
 • Уведомяване на мениджърите и други заинтересовани страни относно установените нарушения в рамките на техните правомощия+
 • Инсталирайте причините, поради които е нарушен работният график, неговото качество е нарушено или са настъпили други недостатъци+
 • Проследяване на елиминирането на предварително откритите недостатъци и проблеми, дават рецепти на всеки етап и нюанс на усъвършенстване+
 • Решения, които позволяват извършването на работа ефективно в случай на промени в състава на материалите, корекции в крайните срокове, промяната на размера на бюджета по време на строителството, постигане на същото непроменено качество на готовите структури и техните части.

В Екс, близък аналог на такива професионалисти са служители на силоотводители в строителството или инженерите за надзора на строителните работи. Те трябва:

 • Технически контрол в интерес на клиента+
 • Следвайте изпълнението на работните планове+
 • Помощ за извършване на по-обещаващи методи и работни схеми+
 • Участвайте в развитието на нови строителни материали+
 • Провеждане на техническо приемане на готови обекти+
 • Вземете под внимание завършените строителни и инсталационни работи и се подгответе въз основа на такива материали. Окончателни документи за докладване+
 • Да притежават принципите на защита на труда и безопасност (тъй като оптимизацията на строителния процес не е разрешена в ущърб на вреда).

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Лични качества

Спецификите на дейностите на строителните инженери налагат изразителен отпечатък върху тяхната идентичност. Или по-скоро личността следва първоначално да има определени качества, за да се класира за тази публикация. Трябва да е необходимо да има аналитичен склад на ума, в противен случай е невъзможно да се подготви всичко това внимателно. Важно също:

 • Отлична визуална памет+
 • Разширено техническо мислене+
 • Възможност за бързо превключване между различни обекти и разпределяне на вниманието+
 • Способността да работи внимателно, дори ако дълго време трябва да се справи с монотонно функция+
 • Точност.

Образование

Дори общо познаването със специалността на строителния инженер показва, че е необходимо да се вземат изгодно физика и математика за получаване на необходимото образование. Въпреки това, всяка образователна институция (и дори индивидуални факултети) има право да определи своите норми и изисквания, променя елементите за влизане и инсталиране на конкретен бар. От година на година тези изисквания могат също да се променят. Следователно е необходимо да се проучи най-подходящата информация за официалния уебсайт и в други източници. Трябва да се подготвят различни институции и университети.

Изборът на образователна институция трябва да се случи много отговорно. В Урал можете да научите, например в:

 • Magnitogorsk Университет на име на носа+
 • Уравнения+
 • SUURURU+
 • Успокоен университет за комуникация.

Кой е строителният инженер и това, което прави?

Големите образователни институции подготовка на строителни инженери се намират в руската столица. Сред тях се разпределят:

 • Московския политехнически университет+
 • Rowhighs+
 • Руден+
 • Експлоатационен университет на име Орджоникидзе+
 • Тимирязев Намиейдеография+
 • Московския строителен университет+
 • Мади.

Много добри шансове в Санкт Петербург. Там необходимото професионално обучение и напреднало обучение могат да предложат:

 • Политехнически университет на име Петър+
 • Минно-добив+
 • Университет на железопътния транспорт.

Ако тези образователни институции не отговарят поради някаква причина, можете да подадете документи на:

 • Две+
 • Кубанският селскостопански университет в Тринилина+
 • UFA петрол Технически университет+
 • Далечен Източен Университет за комуникации+
 • Технически университети в Воронеж и Угра+
 • Kazan изследователски технически университет+
 • Sibstran+
 • Технически университет в Калининград+
 • Omgtu+
 • Държавен университет в Оренбург.

Месторабота

Въпреки че някои от тези специалисти дори могат да влязат в колежи и други образователни институции, където тези или други технически дисциплини ще преподават, това не е основната опция. Повечето инженери на строител са наети в компанията, занимаващи се с изграждането и ремонта на различни съоръжения. Някои от тях влизат в специализирани проекти по проекта. След сравнително прост преквалификация можете да станете архитект.

Друга възможност да бъдем обхватът на усилията си за експертни и оценяващи дейности.

Колко печели?

Въпреки стагнацията в изграждането на строителство в Русия, средната заплата на инженерите на строителите все още могат да бъдат разпределени на общ произход. По-важният обект, толкова по-значителен. На големи строителни обекти на национална стойност (или съответстващо незабавно за няколко региона), такъв специалист получава от 70 до 85 хиляди рубли. Вярно е, че е изключително трудно да се стигне до такава позиция, всички подобни проекти са приети, за да се наблюдават от началото до края, и те са рядкост. Най-малко опитни служители могат да получат доход през 19-25 хиляди рубли на месец.

Инженерите на строителите, прекарани 1 година и повече, вече могат да намерят място с доход до 55-60 хиляди рубли. Най-опитният може да предложи залог до 100-200 хиляди. Приходите над средното ниво се намират в райони с тежък климат. Например в районите на далечния север, в UST-Ilimsk и други места за заплата в 150 хиляди са доста често срещани.

Допълнителни пари могат да плащат за:

 • Опит в изграждането на големи промишлени съоръжения+
 • Притежаването на специализирани програми+
 • Притежаването на чужди езици.

В допълнение към директните плащания, премиите могат да бъдат присъдени. Допълнителни бонуси са:

 • Създаване на работодателя+
 • Компенсация за гориво и обезценяване на лични автомобили+
 • Транспорт на транспортни предприятия+
 • Плащане на клетъчна комуникация.

В Москва ситуацията е двусмислена. Градът е активно изграден, но приходите на строителните инженери са много различни. Средно ниво – от 62 000 до 80 000, връх – около 160000. Но средно в страната, доходът на такива специалисти е 40-47 хиляди рубли.

В чужбина в икономическите развити страни тя съответства на или нивото на най-напредналите местни специалисти (в Германия) или 1,5-2 пъти по-високи (САЩ).

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: