Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Бизнес комуникацията в корена се различава от разговорите по теми на домакинствата. Тънките на психологията на разговора от този тип изискват формирането на етикет да влезе в взаимноизгодно сътрудничество.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Особености

Бизнес комуникацията е създаването на сложен многоетапен процес на създаване на отношения между събеседници, които са свързани с общи професионални интереси. Характерната характеристика е строго поведение в установените граници, ограничено от етикета на офис дейности с акцент на националната толерантност.

Етикетът подчинява две категории – списък на регулаторните актове и инструкции. Последните представляват отношенията на служителите до по-висока позиция, докато нормите са психологически аспекти на взаимодействието между служителите на равна позиция в системата на кариерата.

И двете групи се подчиняват на общите изисквания за учтиво сътрудничество. Личните интереси, неприязън и отрицателно настроение не трябва да влияят на хода на работа.

Философията на бизнес комуникацията е длъжна да допринесе за установения формален бизнес стил. Това се отнася както за писмени стандарти, така и за поведение с други лица.

Тънкости на психологията на бизнес комуникациятаТънкости на психологията на бизнес комуникацията

Културата на комуникативното взаимодействие е В няколко основни етапа предоставят допълнителни отношения между бизнес партньорите:

 • Учтив поздрав за показване на събеседното доброжелателно местоположение. Хората трябва да се доверяват взаимно в рамките на съвместни дейности+
 • Запознанството предполага установяването на контакт за визуално представяне един на друг+
 • Цел+
 • Обсъждане на целта или разрешението на остър въпрос+
 • Изход за разговор.

Такова отношение към заповедите е необходимо за изграждане на сътрудничество, произхождащо от взаимните интереси на двете страни. Допълнителните отношения включват производителност на работата за постигане на целта, с проявлението на творчески подход и активен интерес, който ще увеличи напредъка на производството в бизнеса.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Стилове

Познаването на правилата за бизнес комуникацията позволява на човек да се изкачи бързо на кариерната стълба, увеличавайки статута и значимостта в обществото.В процеса на подобрение, индивидът се формира със сигурност Стилът на поведение, който зависи в повечето случаи от вида дейност:

 1. Хуманистически. Този подход придобива все по-голяма популярност, тъй като включва подкрепа и съвместно намиране на решение на проблема. Служителят се възприема като човек с индивидуални качества, като се вземат предвид емоцията и характера си+
 2. Манипулативен. Ръководителят или колегата използва събеседника като инструмент за постигане на конкретни цели. Например, личния строг контрол върху изпълнението на задачите е манипулацията на един партньор над другия+
 3. Ритуален стил, За разлика от хуманистичните, предполага създаването на желаното състояние в обществото. Бизнес и лични качества се изтриват на фона на определена „маска“, чиито характеристики са предварително определени. Това е ежедневна роля за всеки служител, който се формира индивидуално.

Тънкости на психологията на бизнес комуникациятаТънкости на психологията на бизнес комуникацията

Познаването на комуникативните политики ви позволява да създавате бизнес контакти, защото бизнес комуникацията е неразделна част от управлението на организационните процеси. Собствениците, мениджърите и служителите трябва ефективно да прехвърлят мислите и идеите си на други хора, работещи в компанията и отвъд.

За щастие, за хора, чиято работа е затворена в бизнес комуникация, са налице няколко комуникационни метода. Всеки метод позволява на служителите да изберат метод за прехвърляне на съобщение, както и да създават специфични стилове на комуникация за различни участници.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Глаголен

Този вид комуникация в работата е словесно предаване на информация. Verlobal комуникацията може да направи изглед към сглобяването, лични разговори, телефонни разговори и видеоконференции. Това е най-добрият поглед върху бизнес комуникацията, тъй като позволява събеседниците да се оценяват визуално взаимно.

Въпреки това, обширната мрежа от бизнес сфера предотвратява разпространението на вербалния тип комуникация. Езикови бариери, разликата във времето и друга култура създават проблеми за вербалната комуникация.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Невербален

Невербалната комуникация представлява бизнес бележки, официални писма, документи и различни съобщения. За да изпрати същия вид послание на няколко души, невербалната комуникация е от практическо значение. Тя може да помогне при прехвърлянето на технически инструкции и демонстриране на графики, графики, които трябва да бъдат разглеждани за работа.

Организациите могат да използват документация като доказателство в решаването на различни проблеми и важни правни въпроси. Физически и представители на компанията, използващи този метод на бизнес комуникация, ще могат допълнително да се закрепят от правната страна на проблема.

Също така, невербалната комуникация на лична среща се изразява в различни жестове, пози и панаири. Поведението носи допълнителна информация за събеседника и му помага да направи подходящите заключения.

Електронни

Технологията позволява да се отворят нови форми на бизнес комуникация. Имейл, уеб конференция, социални мрежи ви позволяват да извършвате бизнес комуникация с няколко души едновременно. Официалните уебсайтове на компаниите намаляват комуникацията с потребителя, като същевременно демонстрират силни качества и характеристики на фирмата.

Електронната форма на бизнес комуникация отнема по-малко време и намалява нивото на разходите. Важен момент е, че събеседниците не зависят от местоположението и необходимостта от лична среща.

Директната комуникация обаче е важна при инсталирането на бизнес отношения, което помага за установяване на визуален контакт и да се направи визуален вътре в събеседника. Важно е и двете страни да са в едно време и пространство, Тъй като за участниците е необходимо да се направи приятно впечатление. Личното присъствие може да окаже силно въздействие върху целия процес на бизнес комуникация.

В зависимост от ситуацията, директният контакт не винаги е възможно. Точно, като обсъждане на въпрос с няколко лица, създава бариера за споделяне на информация. Следователно, бизнес комуникацията взема различна форма на взаимодействие:

 • Делова кореспонденция. Поръчки, писма и решения са непряка форма на комуникация. Писмената форма на комуникация е необходима за разрешаване на конфликт или остри ситуации както в организацията, така и между юридическите лица+
 • пресконференция Гарантира информиране на компанията да обсъжда актуални въпроси чрез среща на служители с представители на медиите+
 • Среща. Тя се извършва директно в организацията с цел определяне и разрешаване на задачата между служителите. Супервайзерът трябва да обсъди работните дейности с няколко служители едновременно.

По време на професионалните дейности възникват различни ситуации, които покриват форми на бизнес комуникация. Някои не могат да бъдат решени без конфликт, други изискват толерантен подход. Процесът прави емоционални изблици на индивиди, които защитават собствената си гледна точка.

Ролята на бизнес комуникацията е да се коригира взаимодействието на събеседниците в бизнес средата, за да се предотвратят проблемните ситуации.

Основи на комуникацията

Наличието на лични характеристики допълва определението за бизнес комуникация. Взаимодействащите страни отговарят на установения етикет, който се развива в зависимост от националните и професионалните черти. Психология, езиково поведение и подаване на участници за държавния апарат също имат значителен ефект върху хода на разговора.

Компонентът на разговора на стратегията трябва да бъде избран правилно. За тази цел се препоръчва предварително да се вземат предвид характеристиките на събеседника:

 • Вид темперамент и изразяване на емоции+
 • Характеристики на езика+
 • Национални митници+
 • Професионална сфера+
 • Позиция в компанията+
 • Толерантност и отношение към хората от друга националност.

Етиката във философията на бизнес комуникацията играе важна роля, като е подходящ въпрос днес. Почти всеки човек прави търговска сделка всеки ден. Освен това значителна част от живота принадлежи на участие и обучение за професионални дейности.

В рамките на всеобхватни програми за спазване на етичните норми, много компании са разработили вътрешна политика, която се отнася до културното поведение на служителите. Политиката се изпълнява както по прости призиви за съответствие с общите правила на културата и в по-подробен код.

Последното съдържа специфични изисквания за поведението, изразяващо очакванията на компанията от служителите. Също така, вътрешната политика е списък на препоръките за решаване на някои общи проблеми, възникнали в хода на правене на бизнес.

Основата на бизнес етиката служи две посоки: прагматизъм и предписания. Първият принцип предполага добива на максимална полза от повече лица. Обемът на разходите следва да бъде компенсиран от набор от полза от бизнес контакти и споразумения.

Моралната рецепта е тази Решенията, взети от индивида, не трябва да зависят от разследванията и диктувани от Дружеството. Например, в организацията не трябва да бъде лъжа на потребителя по отношение на предоставените услуги.

Познаването на бизнес етикета е от значение поради факта, че той помага на участника на разговора да вземе по-печеливша позиция. Въпреки това, събеседниците трябва да вземат предвид интересите един на друг и да отблъснат от взаимната информация, когато обсъждат целта. В същото време е необходимо да се защити позицията с ясно настроена реч, правилно формулиране на вашите мисли. Постигането на положителен резултат зависи от взаимното разбирателство и сътрудничеството на двете страни.

Норми и принципи

Обхватът на бизнес комуникацията засяга почти всички области на ежедневието. Такова широко взаимодействие не е изключение от списъка на междуличностните комуникации, изискващи процеси.

Процесите на бизнес преговорите се основават на основни принципи:

 • Бизнес комуникацията засяга не само обсъждане на конкретни въпроси, но и личните отношения на събеседниците. Така всеки контакт не е без междуличностния сблъсък+
 • Разговор за непрекъснатост Всеки инициира благодарение на вербалните и невербалните жестове. Благодарение на тези доклади, събеседникът прави заключения и модели сегашната ситуация+
 • Фокулярност. Всеки комуникативен акт носи конкретна цел: да се създаде бизнес контакт или да реши цялостния проблем. Заедно с нея има и основни задачи. Например, описвайки проблема с целта за предаване на същността на срещата, говорителят може несъзнателно да демонстрира ерудицията и красноречието на аудиторията+
 • Многобройността се основава не само върху разпространението на информация между събеседниците, но и съответното регулиране на взаимоотношенията. Разговорът е излъчване на лични данни и координация между бизнес партньорите. В същото време между личности има проявление на емоционален фон. Например, един от събеседниците може да изрази господстващото положение по отношение на партньора му.

Правилата за поведение диктуват тон на разговор. Всеки грешен жест и небрежна дума са в състояние да нарушат многомилионната сделка, докато приятелското място ще помогне за сключването на печеливш договор. Важно е да се знае списъкът с основните норми за положителния резултат от бизнес комуникацията.

Водещата позиция заема ясна дикция. Публиката трябва да възприема адекватно реч на говорителите. Важно е да се предаде необходимата мисъл за слушателя, като се избягва скучно монотонност. Неясната реч с лошо съдържание е в състояние да отрови бизнес комуникация.

Необходимо е да се запази оптималният темп на разговора и да се използват психологически техники. Бавен разговор отвлича събеседника от основния обмен на информация. Благодарение на бързата реч, напротив, е почти невъзможно да се предаде необходимата информация на слушателя. Задайте дълги и кратки послания, можете да постигнете положителен резултат.

Претоварените предложения трябва да бъдат разбити на по-малки, лесносъобщени. Въпреки това, не трябва да използвате само кратки пасажи, които не правят подходящо впечатление.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

При създаването на изображение се препоръчва да се съобразят с няколко правила, които увеличават процента на успеха:

 1. Началото на разговора не трябва да натоварва бизнес предложение. Събеседникът може да ги приеме като агресивни атаки, които веднага ще отговорят на екстремната неприязън към разговора+
 2. Правилно зададени въпроси ще помогнат на събеседника на желаната мисъл и да се разреши напрегната разговор+
 3. Не трябва открито да изразяват собствена гледна точка. Ако това не бъде избегнато, тогава е необходимо да се прикрие мисълта под субективното мнение, изразено нежно и ненатрапчиво+
 4. Бизнес комуникацията изисква спазването на етикета. От границите на културните норми негативно влияят на хода на комуникацията+
 5. Не се препоръчва да се изразяват готови решения. Насърчаването на независими заключения допринася за местоположението на събеседника и благоприятния резултат от междуличностния контакт.

Тънкости на психологията на бизнес комуникациятаТънкости на психологията на бизнес комуникацията

Способността за ясно формулиране на мисли и правилно избрана стратегия може да увеличи шансовете за постигане на целта. В същото време участниците трябва да изпълнят собствените си роли в взаимноизгодно сътрудничество. Събезбордорите трябва да вземат предвид интересите един на друг и да спазват установените културни норми.

Когато извършвате бизнес комуникацията не трябва да оставят професионално пространство. В ежедневието, събеседникът може да бъде и мениджър и среден служител. И двамата участници наблюдават ролята на професионалните дейности. В тази работа сътрудничеството и активното взаимодействие.

Тънкости на психологията на бизнес комуникацията

Повече информация за най-важните бизнес комуникационни умения вижте следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: