Стилове на бизнес комуникация

Стилове на бизнес комуникация

Комуникацията в бизнес стил вече е важна за представителите на всички специалитети, тъй като успехът в кариерата зависи изцяло от ефективната комуникация. От обикновената междуличностна комуникация бизнесът понякога е значително различен и освен това, в различни предприятия и в различни области, можете да се сблъскате с техните особености, които са взети в този кръг. Общите правила за бизнес етикета обаче са обединени за всички.

Стилове на бизнес комуникация

Специфичност на бизнес комуникацията

На работа цялата комуникация се свежда до решаването на определени задачи – това е точно това, което се отличава с бизнес разговор от всеки друг. Контактите за работа са силно стандартизирани, така че има няколко възможности за творчество в такава комуникация. въпреки това, Дори в трудна рамка е възможно да се покаже нашата индивидуалност – Това ще помогне за бързо намиране на контакт с нови хора, подредете опонентите си и ефективно да постигнете целите. Важно е да се вземат предвид специфичните характеристики, присъщи на корпоративния реч етикет.

Бизнес комуникацията е вертикална и хоризонтална. Първата опция предполага общуването на главата и подчинеността – обикновено е официална опция за бизнес, която изисква спазване на подчиняването. Хоризонталната комуникация предполага контакти с колеги: Такива разговори могат да се подхождат по-творчески, обикновено те изискват спазване на по-малък брой правила.

Стилове на бизнес комуникация

Бизнес комуникацията може да се проведе в рамките на компанията или да предполага комуникация с потенциални клиенти, партньори или инвеститори. Такава комуникация ще има свои собствени специфики. В частност, Полагане на външни контакти, трябва да сте много внимателни и да се приспособите към събеседника. Когато човек може да разбере мотивите на партньорите в комуникационния процес, той може да бъде по-смел, например умело да използва манипулацията или да влезе в елементите на междуличностната комуникация.

В бизнес разговора е важно да се вземат предвид спецификата на професионалните дейности. Ако човек работи в банка или адвокатска кантора, приети стандарти за взаимодействие с колегите и шефовете ще бъдат най-тежките и официални. Ако работи в областта на изкуството или в развлекателната индустрия, гъвкавостта на стила е важна – Той трябва да е бизнес, но не твърде официален. Може да се изисква от компетентното използване на жаргон и професионален жаргон.

Ако организациите със строги правила изискват само ясно съответствие с инструкциите, след това с по-свободни правила за бизнес комуникация, особено важно е да се намери подход към всеки човек.

Стилове на бизнес комуникация

Стилове на бизнес комуникация

Невъзможно е ясно да се опише процесът на комуникация и класифициране на всички комуникативни ситуации, като им дава ясна характеристика. Когато бизнес комуникацията, дори и да е строго регулирана, всеки участник в диалога въвежда нещо. Тънките на такава комуникация зависят от самоличността на говорителя, неговия темперамент, опит, цели и задачи. Ситуациите на работното място също са сложни и в рамките на някои преговори успоредно са решени редица въпроси. Въпреки това е възможно да се раздели бизнес комуникацията за три стила:

 • Манипулативен. Стилът предполага, че ораторът определя темата за диалога и взема решения в хода на дискусията едностранно. Всъщност, говорителят използва своя партньор, за да постигне определени цели в процеса на диалог, определя рамката на разговора и води до отговорите. Такава комуникация е характерна, на първо място, за процеса на корпоративно обучение. В допълнение, манипулативен стил може да се използва за контрол. И накрая, в преговорния процес този стил ви позволява да продължавате да убеждавате противника.

Стилове на бизнес комуникация

 • Ритуал Стилът на комуникацията се използва за поддържане на определено изображение. Този стил обикновено е най-регулиран. Неговите ритуали могат да бъдат в рамките на една компания, растат, както и обединени за всички бизнесмени. Този стил може да се припише на ежедневната общност на надзорните органи с подчинени, обсъждане на организационни въпроси, поддържане на бизнес контакти с партньори.
 • Хуманистически Стилът предполага взаимния интерес на участниците в комуникативната ситуация като цяло. Това предполага взаимопомощ, помощ и подкрепа, която хората се притесняват. Личните качества на партньорите не се оценяват добре или лошо, но просто са взети под внимание. Този стил е от значение за решаване на текущите работни въпроси в среда на равни колеги с различна специализация.

Стилове на бизнес комуникация

Фокусиране върху бизнес комуникацията

Всеки стил на бизнес комуникация може да съответства на тяхната посока. С позоваване на комуникацията си заслужава да се разбере отношението на едно лице на друго, което се основава на конкретна ситуация, система за убеждения и опит на оратора, но се изразява в избора на комуникативни средства. Различният фокус може да бъде подходящ или неподходящ в различни комуникационни ситуации.

Стилове на бизнес комуникация

Ако човек иска да изгради конструктивен диалог, тогава Много е важно да можете да комуникирате с различна ориентация – зависи от целите и от поведението на събеседника:

 • Диалог – това е акцент върху взаимното уважение, сътрудничеството и равния диалог. Характерно е за хуманистичния стил на бизнес комуникация: откритост, свобода на изразяване и опит да се разбере почвата за успешно сътрудничество и развитие на равни.
 • Авторитарна ориентация изразено в очевидното господство на един от партньорите в комуникацията. Тази опция може да бъде подходяща за манипулативен стил.

Понякога авторитарна ориентация се използва и в ритуален стил: диалозите на шефа и подчинените с висока степен на стереотипиране.

Стилове на бизнес комуникация

 • Манипулативна ориентация – Това е желание да се ползвате собствена полза от комуникативната ситуация. Най-характерната за манипулативен стил. Въпреки това ситуациите в този стил могат да бъдат много различни: ученето предполага манипулация директно и трудни преговори – скрита манипулация. За тези две ситуации са необходими различни умения в комуникацията.
 • Алтерметрична ориентация – Това е ориентация на събеседника в процеса на комуникация, желанието да го разберем и да посрещнем неговите нужди. Такава ориентация работи добре в комуникационния процес с инвеститори, партньори и клиенти. В този случай е възможно да го спазвате в хуманистично, а понякога и в ритуалния стил.

Стилове на бизнес комуникация

 • Конформна ориентация – Това е ориентация за подаване в процеса на комуникация, отказ за противодействие, реактивна комуникация. Тя ще бъде подходяща в отделни ситуации в ритуалния стил, както и този подход е характерен за комуникацията в манипулативен стил, когато един от партньорите доминира в комуникацията, а вторият е коригиран. Например, това се случва, когато се учи.
 • Безразлична ориентация най-често характерни за ритуалната комуникация. Същността на засегнатите проблеми в комуникацията се игнорира, диалогът е напълно стереотип. Тази ориентация може да бъде подходяща и в рамките на манипулативен стил. Например, в процеса на преговори, безразличната комуникация е един от основните модели на поведение.

За хуманистичен стил такъв аниат е неприемлив.

Основи на компетентната бизнес комуникация

Сега има много обучения за бизнес комуникация, в които са представени примери за диалози и техническия им анализ. Въпреки това най-добре е да се учи на практика в процеса на реална комуникация в различни жанрове на бизнес комуникацията. Жанровете включват преговори, интервюта, среща, бизнес разговор, телефонен разговор. Емоционалният творческият жанр включва комуникативни ситуации на кръстовището на бизнес и междуличностна комуникация.

За да изберем правилно стиловете и фокуса на бизнес комуникацията, трябва да обърнете внимание на редица важни нюанси:

 • В съвременната бизнес култура не се злоупотребява с манипулативен стил в комуникацията: често той е неподходящ. В момента, дори когато преподават нови служители и стажанти, често се използва хуманистичен стил – стажантът си струва да се слуша, да провежда равен диалог, да продължи от личните си качества и да даде свобода на изразяване, ако е възможно. В процеса на преговорите може да е подходящ манипулативен стил, но не винаги. Успехът може да се обмисли дали е възможно да се реши проблемът с хуманистичен стил, така че всички страни да са доволни от резултата.
 • Не може да пренебрегне ритуалната комуникация. Всеки говори по подобен стил по-често, отколкото мисли. Дори митоизгражденията с колеги принадлежат към ритуалния стил. Тя ви позволява да поддържате добри отношения и приятелска атмосфера в екипа, дори ако се случват конфликти.

В допълнение, тя е именно като част от ритуалния стил, че бизнес контактите често са.

 • Хуманистичният стил е най-продуктивният за решаване на определени задачи в рамките на един отбор. Въпреки това, когато комуникирането в този стил е много важно равно на приноса на всички участници в диалога, тяхната дейност и интерес. Ако някой започне да комуникира в манипулативна, конформална или неограничена ориентация, да запази комуникативната ситуация в рамките на хуманистически стил става по-трудно.
 • Не всички работни ситуации са напълно стандартизирани. Често е много важно създаването на производствен диалог, много важен за отваряне на събеседника, тъй като именно елементите на личната комуникация в рамките на бизнеса често помагат за установяването на контакт, да организират лице за себе си и да постигнат Цел.

Прочетете повече за това какви са стиловете на бизнес комуникацията, ще направите от следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: