Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Комуникацията е основният инструмент за взаимодействие между хората. С помощта на устни или невербални признаци се изразяват емоции, желания, намерения, се предава информация. Предоставянето на комуникативни умения улеснява установяването на контакт с хората, за да бъдат успешни във всички сфери на живота.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Каква е етиката на комуникацията?

Доктрината на морала влиза в понятието етика. Моралните норми включват правила за взаимодействие между хората, установени от обществото. Взаимодействието включва общоприети стандарти за поведение и комуникация. Етичните принципи са условни и в различни култури те се различават. Въпреки това, тяхното спазване е предпоставка за съществуването в обществото.

Същността на морала е В наличност морални качества, позволяващи успешно взаимодействие със заобикалящите се хора на прилично ниво.

Общоприетите норми изключват всяко насилие, нецензурен речник, критики, унижение.

Уважение, добра воля, откритост, равенство, свобода на изразяване.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Реч комуникации

Вербалната комуникация с използването на речеви фондове придружава изразяването на техните мисли, мнения, емоции, обмен на информация. Тя може да се характеризира от гледна точка:

 • Грамотност+
 • Наличност+
 • Точност+
 • Съдържание+
 • Изказание.

В процеса на реч отношенията е важно също така да се следи интонацията на гласа и тембър.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Разграничават следните видове вербална комуникация:

 • Обикновена комуникация или разговор – обмен на гледки, преживявания.
 • Дискусия – са решени въпроси, обсъждани са задачи.
 • Конфронтация – аргументиране, защита на позиции.
 • Спор – има обществено обсъждане на социално важни теми.
 • Дискусия – Обсъждат се различни мнения, за да се търси истината.
 • Симпозиум – кратки изказвания на няколко души.
 • Лекция – един участник говори.
 • Противоречия – се извършва обмен на мнения, дискусия, за да се победи тяхната позиция.

Ефективността на един или друг вид вербална комуникация зависи от правилните цели, от проектирането на информация.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Как да говорим с хората?

Различните възрастови категории хора имат свои собствени характеристики. Ето защо, когато взаимодействат с тях в ежедневието или официална настройка, трябва да се вземат предвид някои нюанси.

Например, когато комуникирате с по-млади или деца, те трябва да плащат повече време, искрено се интересуват от техните проблеми, да слушат внимателно.

В никакъв случай не може да критикува или унижава. С децата трябва да комуникират като възрастни, по отношение на уважение, доброжелателство.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Когато комуникирате с приятели или с връстници, важно е да се уважава мнението на някой друг. Не се препоръчва да се дава съвети, когато не са зададени. Взаимодействието трябва да се основава на принципите на сътрудничество, откритост, честност.

Когато комуникирате с родителите, трябва да сте по-толерантни, внимателно слушайте тяхното мнение или съвети. Нито пък е в конфликт, опитайте се да докажете правилната си точка. Трябва да се стремим към конструктивен диалог. Добрите любезни думи създават чудеса.

Общуването с увреждания не трябва да се фокусирате върху тяхната позиция. Проявление на прекомерното съжаление, симпатията може да дразни или унижава събеседника.

В никакъв случай не може да се каже нещо с арогантност или в пренебрежителен тон. Когато говорим, трябва да сте изключително внимателни, учтиви.

Когато комуникирате със старши, възрастните трябва да покажат уважение, учтивост, честност. Не се обръщат към „вас“ или просто по име, ако само такова желание да изразят самия събеседник. Трябва да говорите в спокоен, спокоен, приятелски начин.

Комуникацията с възрастните хора трябва да се основава на уважение, уважение, учтивост, откритост. Винаги трябва да се справяте с име, на „You“.

Не спори. Трябва да се разбере, че хората в по-възрастна възраст са особено ранени, те се нуждаят от разбиране, подкрепа, помощ.

Когато говорите, трябва да използвате само добри и позитивни думи.

Как да общуваме по телефона?

Когато комуникира по телефона, няма визуален контакт, така че основното и решаващо впечатление е на базата на поздрав. Първите изразени фрази, интонация, начинът на комуникация влияят върху резултата и продължителността на целия разговор.

Телефонната комуникация започва от момента, в който сигналите отидоха по телефона. Според правилата на добрия тон, тръбата трябва да бъде премахната веднага след третото повикване. Изчакайте отговора се препоръчва на осмото обаждане.

След като отговорът звучи, важно е да се каже здравей възможно най-учтиво, не забравяйте да въведете.

Ако човек се обади за първи път, трябва да знаете къде е станал известен телефонният номер. След това продължете към основната част от разговора.

Важно е да се спазва измереният темп на речта. Твърде бърза реч е силно възприемана от слух, нейното значение често се пренебрегва. Бавното темпо може да започне да досажда събеседниците и той ще започне да се разсейва. Гласът не трябва да е твърде тихо и не е твърде силен.

За да поддържате положително отношение, докато говорите, трябва да се усмихнете. Усмивката винаги се усеща, когато говорите по телефона и тя придава специална жизненост към гласа. Препоръчва се периодично да се свързва с име или име. Човекът винаги е хубаво да чуе името му. Освен това той дава на сянката на индивидуалността.

Ако са планирани сериозни преговори, обсъждането на търговски условия, текстът или ключовите фрази са по-добри да се подготвят предварително.

Въпреки това, събеседникът не трябва да предполага, че думите са подготвени предварително. Разговорът трябва да се проведе по най-естествен, спокоен начин.

Важно е да се спрем между семантичните предложения, давайки възможност на дадено лице да изрази становището си по въпроса, който се обсъжда. В същото време трябва внимателно да слушате внимателно. Това може да се направи с такива кратки фрази като „да“, „добро“, „разбираемо“.

ПИН телефонният разговор е необходим за положителна бележка. Невъзможно е да се освободим. Последните фрази са много важни. Правилното сбогуване е почти последния шанс, който може да помогне за промяна на ситуацията в обратна посока. Така че е по-добре да го планирате предварително.

Етикет в социалните мрежи

Съвременните технологии ви позволяват да комуникирате чрез интернет, като използвате за това приложение, социални мрежи. Постепенно такава комуникация прониква в всички сфери на човешката дейност. Ако по-рано такова съобщение е намерено само между близки приятели и роднини, сега са решени сериозни работни въпроси, обсъждат се политически теми, се създават групи по интереси. Дискусиите относно социалните мрежи формират светове на съвременните хора.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Има правилни правила на етикета, които трябва да се придържат към кореспонденцията, за да не се развалят впечатлението. Без да виждате събеседника и да не слушате гласа си, становището обикновено се формира въз основа на:

 • Грамотност+
 • способност да изразяват мислите си+
 • учтивост+
 • Използван речник.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Всеки да започне с поздрави по име.

Трябва да се има предвид, че думите, написани само от главни букви, носят голям емоционален товар. По-добре е да се избегне голям брой възклицание, въпросителни знаци, тъпота, евтина. Тя може да формира неправилно отношение към казаното. В никакъв случай не може да се използват нецензурни думи.

Преди да изпратите съобщение, тя трябва внимателно да се чете, да оцени осъществимостта на предоставената информация. Не забравяйте за посланието на благодарността при всяка възможност.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

На страниците на социалните мрежи трябва да се избират съзнателно снимки, които искате да споделите с другите. Всяко малко нещо е важно.

Не се препоръчва да качите интимни снимки или да докладвате лична информация.

Всичко това може да изплаши не само събеседниците, но и потенциалните работодатели. Един от текущите тенденции в търсенето и подбора на персонала е използването на социални мрежи.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Правила за невербален разговор

Невербалното взаимодействие се извършва с помощта на изражения на лицето, жестове, навици. Облекло, нейното рязане, цвят, комбинация може да каже много за емоционално състояние, характер, статус. Изгодно видовете създават лошо изгладени дрехи на всички бутони. Целостта на изображението дава прическа. Косата трябва да бъде чиста и спретнато положена.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Има някои правила за ефективно взаимодействие помежду си. Сред основните точки можете да разпределите:

 • Съответствие с разстоянието. Нашествието на личното пространство е по-близо от 40 см – причинява дискомфорт.
 • Зрителен контакт. Когато говорите, трябва да погледнете в очите толкова често, колкото е възможно около 60% от общото време. Това се формира доверие. Въпреки това, не злоупотребявайте. Твърде много поглед изразява недоверие, агресия.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

 • Използване на Open POS. Не се препоръчва да се пресичат ръцете или краката. Такива позиции изричат ​​близостта, нежеланието за контакт.
 • Права поза свидетелства за самочувствието.
 • Липса на недоволство, Превъзходство, пренебрежение. Те могат да бъдат приписани на позата, когато ръцете почиват встрани, пропуснати в джобовете му или са зад гърба.
 • Липса на прекомерно жестикулация. В противен случай може да изглежда, че ораторът няма запас с речника, за да изрази мислите си.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Трябва да се отбележи, че местоположението на събеседниците също е важно. Като приятел срещу един друг, опонентите са по-склонни към конфронтация, по-скоро разположени наблизо. Ето защо, кръгли маси често използват за бизнес преговори.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Характеристики на конфликтната комуникация

По време на конфликта има сблъсък на мнения, интереси, позиции. Резултатът от конфронтацията може да постигне обща цел или разрушителни последици. Следователно всеки конфликт трябва да се стреми да се превърне в положителен канал и ако е възможно, за да се предотврати.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Преди пръскане на емоции е необходимо да се опитате трезво да погледнете ситуацията, да анализирате, опитайте се да предадете учтиво същността на въпроса.

Не забравяйте да предоставите на противника възможност да се измъкне от ситуацията. За да не създават предпоставки за конфронтация, се препоръчва да се придържат към не-твърди принципи, които ви позволяват ефективно да взаимодействате с другите.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Те включват:

 • Учтивост+
 • уважение+
 • Положителен+
 • Откритост+
 • Внимание+
 • Придедността+
 • Контронист+
 • Опазване на личните граници+
 • Толерантност+
 • Правосъдие+
 • състрадание.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Способността да се влезе в положението на друго лице, дава възможност да се разберат мотивите на неговото поведение, да погледнете ситуацията в различен ъгъл. Не реагирайте на агресията емоционално. Това може да доведе до неконтролирано опасно положение. Също не се поддавайте на провокации.

Трябва да се помни, че всеки индивид има свои собствени характеристики на характера, темперамента, мира, възпитание, живот. Тя трябва да бъде разбрана и приемане. Реакцията на това или това обещание човек избира себе си. Не веднага „отрязвайте рамото“.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Комуникация на бизнес сектора

В професионалния свят е обичайно да се спазват етиката на бизнес комуникацията. Това е набор от правила, насочени към постигане на конкретни цели. Спецификата на взаимодействието е да не се показват интересните страни на своя характер, но за да се интересуват от партньора, причиняват доверие и уважение. Важно е да се намерят точки за контакт, да определят границите, зоните за взаимодействие. В същото време се вземат предвид културните, националните особености на бизнес партньора.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Сред ключовите умения за успешни бизнес преговори могат да бъдат разпределени:

 • Възможността за правилно изразяване на намеренията си+
 • Способност за анализ+
 • Умения за слушане+
 • способност за защита на тяхната позиция+
 • трезво оценяване на всички предимства и минуси+
 • Притежаването на професионална терминология.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Има основни етапи на бизнес разговор:

 • Поздравления. На този етап формирането на първото впечатление.
 • Въвешна част. Включва препарати за обсъждане на ключови въпроси.
 • Дискусия. Включва конкретизиране на ситуацията, разглеждане на възможните варианти, вземане на решения.
 • Завършване. Сбогом и засягането на образуването на холистично впечатление.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Когато говорим, е необходимо да се упражнява искрен интерес, добра воля. Настроението, емоционалното състояние не трябва да влияе върху темпото на речта и нейния обем. Изразът на лицето трябва да бъде отворен, приятелски. Нищо няма нещо като искрена усмивка на събеседника.

В областта на професионалната комуникация такива качества се оценяват като тактичност, честност, благоприличие, яснота.

Първоначално позитивните партии винаги изразяват и вече споменават отрицателни.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Независимо от това, е необходимо да се следи динтажността, речта, обема, изграждането на фрази, правилното поставяне на акценти. За всяко забавление на бизнес срещата, трябва да остане положително впечатление за разговора. Той значително увеличава шансовете за подобряване на резултата.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Добри правила за мъжете и жените

В обществото са проверени норми на поведение в взаимодействието на противоположните подове, наблюдението на което е проявление на учениците. Сред най-често срещаните правила могат да бъдат разпределени:

 • Помогнете на мъжете при повдигане на тежести.
 • Освобождение на седалището на жена в транспорта.
 • Отваряне на вратата на жена.
 • Със съвместна разходка, човек трябва да е от лявата страна на спътника.
 • Когато пътувате по такси, човек отваря задната врата отдясно, прескача спътника и след това седи надолу.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

 • Когато пътувате по собствена кола, човек трябва да отвори входната врата на колата за дамата, само след това да се карам.
 • Пушенето в присъствието на жена е разрешено само с неговото разрешение.
 • В гардероба човек трябва да помогне на жена да премахне горните дрехи и след това да се съблече.
 • На спускане по стълбите, човек върви напред и при повдигане – отзад.
 • Човек не трябва да закъснява за среща с жена.

В съвременното общество тези норми на поведение не са твърде популярни, но знанието и проявлението им могат да причинят уважение, съчувствие, възхищение.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Поведение на бележки

Основните принципи на ефективното междуличностно взаимодействие са:

 • взаимна помощ+
 • Спазване на мястото на някой друг+
 • уважение+
 • Културна комуникация.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Да бъдеш на всяко обществено място, човек трябва да се придържа към културата на поведение, която е приемлива за това място:

 • Да бъдеш в обществения транспорт, не се препоръчва да се почисти заобикаляването, за да намериш свободно място или колко бързо се измъкнеш. Необходимо е да се даде път на възрастните хора, децата, жените. Големите торби трябва да бъдат поставени на мястото, където те няма да се намесват. Раницата трябва да се поддържа в ръка.
 • Да бъдеш в различни магазини, големи супермаркети, не се препоръчва да се вземат ненужни стоки от рафтовете и след това да го остави на места, за това не е предназначено.
 • Да бъдеш на работа, трябва да следвате правилата, инсталирани в тази институция. Тя може да бъде специфичен вид облекло, прически, декорации. Не се препоръчва да се обсъждат лични теми с колеги. Също така не е необходимо да се обсъждат самите колеги, особено след като стоят зад тях.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хораПравила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

 • Публикувано на сесия в киното, не се препоръчва да говорите силно, коментирайте това, което се случва, бучене с банки или шумолещи пакети. Всичко това предотвратява другите и причиняват дразнене. Останалите боклук трябва да бъдат изхвърлени в края на сесията.
 • Докато в медицинско заведение не се препоръчва да говорите силно, да използвате мобилни телефони, особено ако се намира диагностично оборудване. Ако има опашка, тогава ще трябва да се придържаме.

Чрез спазване на правилата на добрия тон се създава положително впечатление и се формира положително отношение на другите.

Правила за комуникация: Етика на комуникацията с различни хора

Повече за правилата на етикета при комуникация с различни хора, вижте следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: