Етапи на бизнес комуникацията

Етапи на бизнес комуникацията

Комуникативните умения са едно от най-важните условия за успешна комуникация между хората, обмена на информация и постигане на желания резултат. Бизнес етикетът влезе в използването на пазарни отношения след появата на пазарни отношения. Много култури го разпределят една отделна ниша в отношенията между хората, което ги привлича в ранга на церемониите. И носи плод, защото бизнес етикетът допринася за създаването на контакт с партньора и успеха на предприятието до голяма степен зависи от поведението на хората по време на бизнес среща.

Какво е бизнес комуникацията?

За разлика от конвенционалната ежедневна комуникация, бизнес комуникацията има своите ясни принципи и е насочена към постигане на определена цел по споразумение и изпълнение на задълженията. Бизнес средата ви позволява да направите ново полезно датиране, което зависи от успеха на случая. Но не винаги бъдещите партньори могат да симпатизират помежду си и да намерят точки за контакт.

Бизнес етикетът ви позволява да достигнете до консенсус, да организирате събеседниците за себе си, да изграждате взаимоотношения с напълно различни хора, постигане на максимална ефективност на бизнес контактите.

Бизнес контактът включва получаване на полза. В други други възможности, който притежава знания и правила на бизнес етикета, ще се възползва. Лесно е да се проследи примерът за взаимодействието на двама бизнесмени, единият от които е лесно и лесно привежда събеседниците към необходимите за него заключения, а вторият няма никакви умения за бизнес комуникация, нито ораторски и принудени веднъж наведнъж Мис печеливши бизнес възможности.

Етапи на бизнес комуникацията

По този начин бизнес комуникацията е система за умения, която включва цял комплекс от комуникативно поведение:

 • Култура на комуникация (приета в дадена страна)+
 • ораторски+
 • Бизнес етика (правила и норми)+
 • Психология на връзката+
 • Логика на речта (устно и писмено)+
 • изображение+
 • Глас и интонация Timbre.

Етапи на бизнес комуникациятаЕтапи на бизнес комуникацията

Видове бизнес комуникация

В съвременния свят бизнес комуникацията е представена веднага в няколко от нейните форми:

 • Бизнес разговор – Това е устна или виртуална комуникация между колеги или партньори, която има за цел да обсъди бизнес задачи. Най-често разговорът се случва между участниците в една бизнес сфера, която разбират спецификата на този диалог, могат да подкрепят разговора на тясна професионална тема.
 • Бизнес среща – ясно насочена дискусия, в задачите на които включват решаване на текущи организационни задачи, анализ на информацията от участниците в информацията, изграждането на по-нататъшно поведение, осиновяване и глас на решения.

Етапи на бизнес комуникациятаЕтапи на бизнес комуникацията

 • Делова кореспонденция – това е официална комуникация чрез бизнес писмо, с изключение на всяко проявление на познаване или жаргон. Бизнес писмо е документ, съдържащ услуга и декориран по всички стандарти на бизнес кореспонденция. По правило, както хартията, така и в електронната форма на формуляр за бизнес писмо са оборудвани с лого, целенасочени данни на компания или институция. Също така в бизнес буквите са последвани от определена маркиране на страницата.
 • Ораторство – взаимодействието на оратора и слушателите. Този вид бизнес комуникация е сложна и изискваща умения за ораторско изкуство. Говорителят трябва да бъде колкото е възможно повече, колкото е възможно по въпроса за въпроса и да притежава уменията за говорене, интерес и да убеди слушателите. Под формата на подаване на материала, публичната реч може да бъде информация (доклад), окуражаваща (възбуда) убедителна (тържествена реч).

Етапи на бизнес комуникациятаЕтапи на бизнес комуникацията

Познаването на психологията и социалната комуникация играе огромна роля в комуникационния процес, той ви позволява да изградите ефективна връзка между партньорите и колегите, създавайки ситуации, в които взаимните дейности ще бъдат най-плодотворните.

Разбирането на спецификата и значението на бизнес комуникацията води до заключението, че той може и трябва да научи.

Етапи на бизнес комуникацията

Основни правила за бизнес комуникация

Съответствието с правилата на бизнес етикета е необходимо за успешното изграждане на бизнес отношения между бизнес партньори, колеги, дипломати от различни страни. Културата и поведението в бизнес средите могат да се различават много един от друг, но Има общоприети норми за поведение, които трябва да отговарят на всяко уважение към самоуважението, независимо от принадлежността към определено общество.

 • Точност. В бизнес средата, поговорката „време – пари“ е уместна, толкова закъснял да се срещне и да измъкне събеседника – върха на неефектите.
 • Завладяващ. Изпълнението на задълженията – основание на добра репутация, без която е невъзможно успешното взаимодействие в бизнес средата.
 • Поверителност. Способността да се запази доверената тайна данни, да спазва корпоративната мистерия – едно от условията за взаимно доверие и пълно сътрудничество.
 • Уважително отношение. Уважение към събеседника, способността да се слушат, да проникнат в споменатото със себе си, отварят достатъчно възможности за установяване на контакт. Това умение също е полезно, когато взаимодействате със служителите и подчинените.
 • Самочувствие. По отношение на възприемането на себе си в процеса на комуникация, трябва да можете да намерите „златната среда“. Тихо отговарят на критиката или съветите, но също така да не ви позволяват да манипулирате, да предотвратите опитите за натискане с достойнство, върнете разговора в правилния канал.
 • Ораторски. Способността да се посочат ясно вашите мисли, да предадат значението на речта към събеседника, без да запушват фразите неподходящи думи и не води до мисълта освен темата за разговора. Тази способност се дава от природата не всички, така че е необходимо да се прекарват времето си в обучението си.
 • Грамотност. Ясната реч до голяма степен зависи от човешката грамотност, а способността за писане без грешки е задължително изискване в бизнес средата.
 • Външен вид. В съвременния свят вече има добре създаден облекло (код на облеклото), което включва определена форма на облекло за посещение на работното място, събития, организации или институции. Това обикновено са бизнес костюми за мъже и жени, стандартен набор от бижута и аксесоари. В случай на първото посещение в неизвестна организация или събитие, трябва да научите предварително за приетото облекло.

Етапи

В структурата на бизнес комуникацията могат да бъдат разграничени четири етапа, последователността на която ще позволи постигането на максималния ефект в преговорите.

Създаване на контакт

Тук първото впечатление има основно значение. Подготовка за среща с събеседника, ще си струва да се работи предварително с информация: кръгът на интересите на събеседника, околната среда и характеристиките на своята култура, правилата и важни за събеседника на традицията. Това ще ви позволи да се чувствате по-уверени и с надлежно уважение към лечение на един конкретен партньорски характеристики.

Правилно изградени първите фрази – ключът към успеха на по-нататъшната комуникация. Трябва да започнете с привличане на внимание и подреждане на противника за себе си. В това ще помогне на обичайния човешки приятел, учтивост, проявление на любезен интерес на личността на събеседника, като изрече името му.

От успех или неуспешни фази на контактното предприятие ще зависи от следващия курс на разговора и неговия резултат.

Ориентация в ситуацията

В процеса на обсъждане на задачи е необходимо да се остави с събеседник за една „вълна“. Този резултат може да бъде постигнат, ако внимателно наблюдавате емоционалното състояние на партньора или общата емоционална атмосфера в групата, ако става въпрос за преговори с публиката.

Гледайки събеседника да запазим знанията за трите основни канала на възприятието: преглед, слух и кинестати (тук включва докосване, миризма, позиция на тялото, жестове и изражения на лицето).

Важно е да се вземат предвид невербалните сигнали, изпратени от събеседника, както и да наблюдават собствения си начин за разговори и жестични. Трябва да се помни, че увеличеният тон и активният жест могат да причинят агресия или отхвърляне, прекалено бавна или тиха реч тембър ще се счита за слабост, а неправилната ще покаже несигурност и страх.

Постижение

Директна концентрация върху тема на срещите, обсъждане на проблеми и задачи. Целта на този етап е да се стигне до споразумение, колкото е възможно по-задоволително и за двете страни.

На третия етап се използват няколко фази, от които е същността на контакта:

 • Идентифициране на мотивите и целите на събеседника+
 • Поддържане на внимание: важно е да се види основната нишка на разговора, без да води до страната и да не пресича темата по темата+
 • Аргумент и убеждения: прилага се в случай на несъответствия в мненията+
 • Фиксиране на резултата – критичен момент в разговор, когато трябва да завършите комуникацията по тази тема, независимо от резултатите, това вътрешно чувство идва с опит и зависи от наблюдението, способността да се улавят най-малкото промени в емоционалния събеседник.

Изходен контакт

Цялостното впечатление за срещата се развива на последния етап от бизнес комуникацията и по-ярка фиксирана в паметта. Следователно способността за завършване на разговора може да бъде определянето на по-нататъшния коефициент на сътрудничество.

Последните думи, изгледи, ръкостискане и желания на партньори един на друг се превръщат в обвързваща нишка на благосклонност, благодарение на която се появява перспективата за взаимно изгодна комуникация.

Колко красива за комуникация е красива, погледнете в следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: