Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Каква е етиката на услугата? Какво е? Какви са основите на типичния кодекс на етиката и правилата на етикета за работниците и лидерите? Как да се държим с клиенти? Какво е изпълнено с неправилно поведение в колективния труд? Всичко това ще бъде обсъдено в нашата статия.

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Какво прави концепцията?

Етиката на услугите е комплекс от основи, правила за човешкото поведение в своите професионални, производствени или сервизни дейности.

Под услугата етикетът се разбира като норма на морално поведение на човек в екипа. Познаването на етикета се изразява в придобиването на професионални качества и постоянно подобряване на наличните умения. Ключовото условие за координираната работа на всяка организация или институция е културата на поведение и взаимоотношения между ръководството и служителите, както и между клиенти и партньори.

В работната среда служителят постоянно е във връзка с всички. Областите и изискванията на бизнес етикета са задължени и лидери и подчинени.

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Според правилата на етикета на светско събитие, разговорите трябва да се провеждат, без да обсъждат личния живот, да говорят по-добре актуални бизнес проблеми и проблеми.

Спазването на официалния етикет за всички правила е предназначен за създаване на здравословна емоционална работна среда, подобряване на настроението, което ще спомогне за увеличаване на производителността на труда и ще задоволи личното твърдение.

Основните принципи на етикета в официалната дейност имат значителни различия в компаниите, организациите, институциите на различни индустрии. Съществуват общи правила, спазване на служителите на фирми и държавни служители. Някои от основните принципи могат да бъдат разграничени: точност, съответствие на външния тип служител на инсталирания кодекс на компанията, способност за поддържане на поверителност и лични проблеми оставят зад стените на работната служба.

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидераДруга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Правила за етикет на главата

Да бъдеш главата предполага определено състояние във връзка с позицията и позицията. Органът на ръководителя има въздействието на тяхната висока култура на комуникация. Правилата на етиката на услугите, които са задължителни за спазването на управителя, се изразяват, както следва:

 • Комуникацията с подчинените, колегите, партньорите и клиентите трябва да се основават на принципа на демократизма+
 • Внимателност на поведението на подчинената и достъпността при решаване на конфликти+
 • Способността да се създаде приятелска и доверителна атмосфера в работния екип+
 • любезно и правилно отношение+
 • Отговорност по бизнес въпроси+
 • способност да запази тази дума+
 • имат обективност по отношение на всички подчинени+

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидераДруга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

 • Експресен принцип и искания+
 • Създайте благоприятен морален и психологически климат в колективна обстановка+
 • Говорете с претенции, за да не подчинявате не всички пред очите, но с личен разговор+
 • Необходимо е периодично да се насърчават служителите за успех+
 • В случай на неправилна оценка на ситуацията и наказанието на невинен подчинен, не забравяйте да признаете грешките си+
 • да бъдем справедливи при предписване на наказание на служителите+
 • Не шофирайте празни кавги.

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Ще бъде правилно, ако ръководителят на неговите действия и начин на поведение ще укрепи подчиненото чувство за достойнство. Не трябва да забравя похвала на подчинеността под формата на устни и парични стимули. Въпреки това, похвалата следва да бъде мярка, в противен случай подчинеността ще развие непоносимост към критиките.

В поведението на мениджъра винаги се изисква баланс. Така че, ако подчиненият не е изпълнил реда на ръководството, е необходимо да се посочи, че неуспехът на инструкциите трябва да бъде отговорен или наказание.

Друга етика и етикет: правила за поведението на работниците и лидера

Правила за етикет на работниците

Всяка компания има своя собствена „Табъл за редиците“. Документът може да бъде и типичен и допълнен от специфични за индустрията принципи. Например, на някои служители се разглеждат и по име, по отношение на другия, подчинението в контакт с името и патронима е ясно видимо.

Newbies трябва внимателно да гледат отблизо за начините и формите на комуникация в междуличностните отношения в екипа и да ги вземат за пример.

Основните правила на етикета се изразяват, както следва:

 • Притежание на обща култура+
 • Присъединение в отношенията с колеги+
 • Зачитане на честта и достойнството на колегите+
 • Липса на лицемерие и лъжи+
 • Учтивост+
 • Способността да оставят проблемите си и лични проблеми зад стените на кабинета+
 • Добра воля, добросъвестност, уважение, такт, деликатес+
 • Способност за условно и изразяване на състрадание.

Правила на етикета с клиенти и партньори

  Етикетът на услугите с клиенти и спътници в предприятия и в правителствените агенции показват това Необходимо е да се запазят правилните поведенчески качества и да се спазят следните правила:

  • Учтивост+
  • Точност (на срещи е невъзможно да закъснее)+
  • Навременност (на всички входящи букви и повиквания, идващи от клиенти, трябва да отговорите по време на, незабавно)+
  • Отговорността за задачите и времето за тяхното изпълнение+
  • подреден и достоен външен вид.

  Спазването на общоприетата етика в работния процес ще допринесе за дългосрочни и солидни отношения с клиентите и бизнес партньорите, както и на растежа на печалбите на престижа и компанията.

  Услугата Етикетът в работата с чуждестранни клиенти или чуждестранни спътници включва познаването на митниците, традициите на представителя на представителя, манталитета и моралното поведение. В идеалния случай се изграждат взаимоотношения по отношение и честност.

  Основи на стандартния етичен код

  Етичният кодекс и официалното поведение не трябва да противоречат на конституционните основи, а да се вземат предвид принципите на етиката на професионалната сфера и правилата на поведението на служителя в колективния труд.

  Основните норми се изразяват, свързани с професионалния дълг и предоставят качествено изпълнение на служебни задължения, допринасят за растежа на кариерата и високите ключови показатели за изпълнение.

  Регулирането на етичните норми формира колективни взаимоотношения. Документът се предписва основата за конфликт на интереси в дружеството, отговорността за надвишаващия орган, поддържайки поверителността на личните данни и тайните на дружеството, спазването на принципите на разумна конкуренция, нормите за лична неприкосновеност и други \ t.

  Етичните кодове регулират официалните дейности на представители на различни професии: и двамата практикуващи индивидуално и наети заетост.

  Има типични кодове, които обединяват списъка с дисциплинарни правила и стандарти за обслужване. Количественият компонент на такива бази е малък, огромната част от тях е като цяло. След това подробностите трябва да бъдат подробни и се обхващат следните въпроси:

  • Кодът трябва да бъде регулаторен и насочен+
  • Кодът регулира защитата на интересите на служителя и клиента+
  • Кодексът трябва да има точна формулировка+
  • Кодексът, както и всички регламенти, трябва да бъдат контролирани и контролирани.

  Характеристики на нежелано поведение

  В работния процес неподходящи действия винаги са строго чукове. Нежеланото поведение предполага следното:

  • Изявления и коментари+
  • Лоши ревюта за колеги, клиенти+
  • Нецензурна марка и анормален речник+
  • грубост с думи и действия, надвишаващи официалните правомощия, мания+
  • Нетактивно жестикулация срещу колеги и клиенти+
  • Нарушение на регулирания рокля.

  Още повече за правилната стратегия за лидерство в екипа вижте следното видео.

  Оценете статията
  ( Все още няма оценки )
  Добавяне на коментари

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: