Бизнес етика: правила и норми

Бизнес етика: правила и норми

В бизнес средите има своя специфична специфичност на комуникацията, която помага на страните да комуникират успешно, продуктивно работят и постигат целите. В тази статия ще говорим за това каква е бизнес етиката и как да я използваме на практика.

Бизнес етика: правила и норми

Особености

Заслужава да се отбележи, че бизнес етиката не е набор от правни норми, установени на законодателното равнище. Обикновено се ръководи от предприемаческа работа.

Обмислете неговите характеристики:

 • Първо – Честност. Този индикатор трябва да се прилага за всички колеги, клиенти и дори конкурентни фирми. Моралните и морални качества са основната дейност на компанията. За да направите печеливш бизнес, трябва да преговаряте правилно, компетентно да водите и разрешите конфликти.
 • Национални и културни традиции Струва си да се учи предварително. Така че можете да покажете уважение и да завладеете съчувствието на чуждестранните колеги, с които бизнес.
 • Правилно поведение ще спомогне за формиране на положителен образ на компанията и главата. Управлението на командването също ще бъде успешно. Благодарение на благоприятната репутация, нивото на доверие в купувачите и инвеститорите ще се увеличи.

Бизнес етика: правила и норми

Какво е?

Бизнес етиката са норми за поведение, правила и принципи за подпомагане на регулирането на поведението на работното място. Това са основите, които са постигнати цели. Когато страните признаят и прилагат тези правила, бизнес партньорите са по-лесни за намиране на начини за сътрудничество, провеждане на успешни съвместни дейности.

Определянето на правилата на бизнес етиката характеризира връзката между различните страни в предприемаческия сектор. Познаване на основните норми и правила, можете да задържите правилно в критични ситуации и условия на комуникация, да предскажете поведението на вашите колеги. Интересното е, че терминът „бизнес етика“ е близо до смисъл с думата „поръчка“. Разбира се, говорим за правене на бизнес. Различните области на изследване на тази тема се събират във факта, че основата на бизнес етиката е работата като морална стойност, която помага да се подчертае човешкото достойнство.

Така същността на термина е, че предприемачите се основават на определени елементи – нормите на поведение, които да стигнат до поставените цели, прилагат важни задачи.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Основни разлики от етикета

Етикет – Правила за човешко поведение в определена социална среда. Бизнес етикетът поглъща различни условия на поздрави, прилагане на кореспонденция, преговори. Наблюдавайки го, ще можете да променяте възможните пропуски, да образувате изображение на надежден човек. Всеки предприемач трябва да разбере, че етикетът и нейното спазване ще му позволят да отвори нови хоризонти.

Що се отнася до бизнес етиката, назначаването и структурата са сходни. Където Бизнес етиката включва набор от специфични правила, които се вземат за прилепване към бизнес средите. Това включва също категории като стил на работа, отношения с партньори, външен вид на служителите, работен процес.

Тези стандарти ще станат отлични, за да бъдат активно и качествено да провеждат своя бизнес.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Основните принципи включват ангажимент, отговорност, честност. Разбира се, поддържането на всеки бизнес ще бъде изграден върху постоянни контакти, преговори, прилагане на важни сделки. Ето защо предприемачите трябва да могат да изграждат взаимоотношения, правилно да се показват при никакви обстоятелства, да подобрят уменията на добър тон при комуникацията.

Бизнес етика: правила и норми

Изгледи

Видовете бизнес комуникации включват няколко впечатляващи групи:

 • Към първия трябва да се приписва Устни пътища. Те са разделени на монологически и диалогични. Първият включва поздрав, търговска реч, речи на информация, доклад. Диалогът може да се приписва на бизнес разговор, разговор, преговори, интервюта, дискусии, срещи, пресконференции. Такива бизнес комуникационни методи ви позволяват да установите вербална връзка с човек.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

 • Друга група – Написано. Характерно за това дистанционно взаимодействие помага да се установят контакти, но без директно „жива“ комуникация. Тук можете да отбележите документите за услуги: Бизнес писмо, инструкция, приложение. Всички те ще бъдат различни във вътрешното съдържание. Например, документът е материал (включва обмен на обекти, резултатите от дейността), когнитив (когато промените в знанието), мотивация (тук се обменят в интерес), дейност (умения са методът за обмен).

За поведението на кореспонденцията е необходимо ясно да се спазват основите на бизнес комуникацията.

Бизнес етика: правила и норми

Кодекс

Код (с лат. Codex) е набор от правила. Това е един систематизиран регулаторен акт, който регулира определена област на социалните отношения. Това е кодексът на бизнес етиката, който осигурява ефективна помощ на служителите на компанията, тяхната отговорност и други важни въпроси. Разработен е въз основа на обществени норми на бизнес етика, както и руски и чуждестранни документи, които определят най-добрите практики на корпоративното управление. Това е код за корпоративен поведение.

Благодарение на него се определят основните ценности на всяка компания:

 • Ефективна работа. Компанията винаги е отговорна за кланиците и други участници в работния процес. Всяко предприятие иска да увеличи печалбите си, да бъде ефективно. Това ще бъде основната стойност.
 • Друга стойност – персонал. Успешно ще бъде постигнато от задачата, чиято решение се изпраща до последователна работа. Следователно в интерес на дружеството да разкрие талантите на своите служители и техните способности.
 • Отговорно отношение. Всяка фирма трябва да е наясно със своята социална отговорност. Това означава, че компанията е добросъвестна и честна в процеса на пазарна икономика.

Бизнес етика: правила и норми

 • Партньорство. За успешното функциониране на компанията трябва да завладеете и укрепите бизнес партньорствата. Само тогава могат да бъдат постигнати смислени резултати, когато има дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество. В същото време и двете страни трябва да се уважават. Дружеството трябва да създаде мотивация на своите служители за постигане на плановете и необходимите цели.
 • Моралните показатели. Важно е не само да се спазват всички закони, но и да ръководи компанията си в печалбата с помощта на обикновени „човешки“ основи. Те включват честност, справедливост, благоприличие.

Виждаме това с помощта на кода, можете ефективно да правите корпоративни ценности на всяка компания.

Бизнес етика: правила и норми

Функции

Бизнес етиката ще функционира въз основа на конкретна професия, нейната посока. Основната функция е да насърчи ефективното изпълнение на задачите. Бизнес етиката е вид медиатор. Тя поглъща интересите на обществото и професионалните групи на населението, както и отделно всеки човек.

Обобщение може да се каже, че бизнес етиката свързва морални и морални компоненти в областта на труда.

Бизнес етика: правила и норми

Правила

Трябва да се спазват основните правила за провеждане на успешни дейности. Това се отнася за запознанства, поздрави, срещи, срещи. Всяко взаимодействие с работещите партньори, колеги или инвеститори трябва винаги да бъде рационално.

Гледайте себе си сдържан. Емоциите, които не са контролирани, ще имат неблагоприятен ефект върху приемането на лоялни и претеглени решения.

Също така е важно да се покаже разбиране за бизнес партньорите. Внимателно отношение ще спомогне за генериране на взаимно приемливи решения.

Важно правило е предоставянето на надеждна информация. Фалшивите данни ще повлияят на ситуацията, която не е в ваша полза. Не трябва да преподават и техните партньори. По-добре е да се опитате да преговаряте с другата страна и да разберете техните действия и желания.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Принципи

Има следните морални принципи на етиката на бизнес общноститеI:

 • Нуждаете се от всички действия за производство на време. Точност – важна характеристика на успеха на предприемчивите хора. Всяко закъснение ще бъде лошо засягащо. Те също ще ми кажат, че този човек е ненадежден. За да направите всичко, експертите съветват да добавите 25% към периода, който смятате, че е необходим за изпълнение на важна работа.
 • Поверителност. Струва си да се припомни, че всички тайни на институцията трябва да се запазят, както и лични тайни. Не преразчетейте всяка чуска информация от колеги, мениджър или подчинен.
 • Приятелска атмосфера, Работници на приятел. Винаги е полезно да работим много учтиво. В същото време не е необходимо да се започне приятелството с всеки, но винаги си струва да се покаже добра воля. Това ще ви помогне в работата и растежа на кариерата.

Бизнес етика: правила и норми

 • Внимателно отношение. Зачитане на мненията на другите – основата. Опитайте се да ги разберете защо се случи някаква ситуация. Трябва също да слушате критики, важен съвет за работниците. В същото време е невъзможно да се загуби доверие.
 • Външен външен вид. Важен момент е и облекло. Тя трябва умело да влезе в средата, да приеме подобен стил. Необходимо е да изглеждат чист, стилен.
 • Грамотност. Какви ситуации трябва да говорите и да пишете компетентно. Това се отнася и за преговорите и кореспонденцията. Не е позволено да се използват фрази от зърно, включително ако давате пример за фраза на друг човек.

Бизнес етика: правила и норми

Норма

Има множество норми на етично поведение за главата, колегите на всяка организация. Тяхното проявление се развива предимно от знания, а също така зависи от желанието на всяка плодотворна и ефективно работа. Има и специални стандарти, които ще помогнат за предупрежденията за предупреждение. Те включват:

 • Когато възникнат разногласия, трябва да използвате формите на безконтактно взаимодействие. Това ще помогне на емоциите да се абонират малко и да вземат решения по-претеглени.
 • Предизвикайте преговорите за противоречиви ситуации само на тези работници, които заемат високи постове във фирмата, както и всички необходими правомощия.
 • По-добре на първия етап на конфликта за привличане на квалифициран специалист. Това ще спомогне за предотвратяване на евентуално влошаване на ситуацията, материалните и морални загуби.
 • Необходимо е да се използва дори малък шанс за постигане на примирие.
 • Ако не можех да разреша противоречив въпрос, тогава спорът се разглежда в досъдебната или съдебната заповед.

Тези норми определят очакванията, ефективното поведение, което е одобрено от предприятието или обществото. Разбира се, най-цивилизованият само честен бизнес ще бъде изграден върху морални и етични ценности.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Култура на взаимоотношенията

В бизнеса е важно да се спазят културата на комуникация. Ако говорите езика на клиента, можете да влезете в най-добрите договори. Корпоративна етика, способността за слушане, както и познаването на традициите на своите партньори ще спомогнат за формирането на положителен образ на компанията и сключването на взаимноизгодни сделки.

Така например в Русия нейните характеристики на бизнес комуникацията, за разлика от Япония и Виетнам. Съвременната национална етика е претърпяла развитието с подобряване на традиционното общество.

Корените на бизнес етиката отиват в миналото, когато връзката е започнала само между хората. В средновековната Европа основата на такива бизнес отношения е желанието за печалби. Сега в предприятието или компанията също представя този принцип. Важни са и моралните качества на служителите. Всичко това ви позволява да установите силни контакти с необходимите партньори.

Бизнес етика: правила и норми

Решение за конфликтни ситуации в екипа

Всеки екип се състои от различни хора – мъже и жени, мениджъри и подчинени. Рано или късно ще има сблъсък на интерес – конфликтни ситуации. От това как компанията като цяло ги пречи на тях, а по-голямата плодотворна работа ще зависи от това. Заслужава да се отбележи това Конфликтът е взаимодействието на няколко души, които имат неподходящи цели, интереси. Конфликтите възникват по различни причини. Например лични мотиви. Те обикновено са направени от позицията на собствената им личност. Съществуват и производствени причини, свързани с работния процес.

Същото Конфликтите са едностранни, двустранни, както и фалшиви (възникващи недоразумения и грешки). Заслужава да се отбележи, че всички конфликти имат различен темп на развитие. Тя може да бъде леко бавно или бързо и бързо. В резултат на конфликта едната страна може да спечели. Можете също така да стигнете до компромис или да се върнете към предишното състояние.

Бизнес етикетът е предназначен да разреши такива ситуации, в идеалния случай – да ги спре на първите прояви на недоволство. В този случай си струва да премахнете психологическата бариера с колегите да постигнат разбиране. Лице, което решава конфликта, трябва да има гъвкавост за оценка на емоционалното състояние на страните.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Избор на начин за разрешаване на конфликта, мениджърът се фокусира върху неговия професионализъм и върху конкретна ситуация. Ще бъде възможно да го направите бързо. Например, когато човек показва само неговия недоволство. По-добре е незабавно да спрете такъв конфликт, докато стабилната работа на екипа е счупена. В същото време служителят трябва да има откъс и да бъде организиран. Не можете да говорите за повишени цветове. Тя допълнително ще изостри ситуацията.

Друг ефективен начин да бъде използването на неутрализираща фраза. Всеки мениджър трябва да има няколко такива техники в своя запас. Можете също да използвате друг метод. Ако позволим на клиента да говори и продавачът например да слуша всички коментари, тогава ситуацията на конфликти ще бъде изчерпана. Основата на бизнес етиката е запазването на спокойния и самоконтрол. Заслужава да бъдеш по-търпелив.

Можете също така да разрешите конфликта с трета страна, ако двете страни няма да намерят компромис. Такава трета страна може да бъде, да кажем, мениджър продажби. Това ще ви позволи да контролирате процеса и ще ви помогне да печелите увереност на клиента.

Също така е важно да знаете как да кажете „не“. В същото време не е необходимо да го правите, но нежно. И, разбира се, основната точка е способността да се слуша.

Бизнес етика: правила и нормиБизнес етика: правила и норми

Сега знаете какво е бизнес етика. Прилагайки своите норми и правила на практика, можете не само да спечелите доверие и уважение към служителите, но и успешно да развиете печелившия бизнес, създаване на силни партньорства.

Още повече за бизнес етикета и култура на комуникация с колеги, които ще научите от следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: