subscribe
ISSN 1314 - 7382
Начало Транспортни технологии Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели

Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели

( Оценка 3.7 ) от ( 3 отзива )

biodieselБиодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.
Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински произход. В различните географски региони се използват различни растителни и животински сурови, като се изхожда от местните условия и климат. Типични растителни суровини за производството на биодизел за Европа са слънчоглед и рапица, за Азия е кокосови орехи, а за Северна и Южна Америка е соя. Има технологии за производство на био дизел и от водорасли, използвани мазнини, от мазнини от животински произход и др. Изгарянето на това гориво в цилиндрите на двигателите не ги замърсява с образуването на нагар, не се отделят сажди и на практика не се замърсява околната среда.
Може да се използва като чиста суровина ( означение B100 )  или да се смесва в различни съотношения с дизел от петрол.  Най-популярната смес е  30% био дизел и 70% петрол дизел. Причините да се предпочитат смеските пред чистата суровина са няколко.
Биодизелът замръзва при  -10°C, ако е произведен от растителни масла и при +16°C, ако е от животински мазнини. Това силно ограничава употребата му в чист вид при ниски температури.
Друг недостатък е това, че биодизелът разгражда постепенно уплътненията, които са направени от гума и уплътнителните пръстени и маркучите на горивните помпи се нарушават.

В по-новите модели двигатели ( произведените след 1992г. ) тенденцията е маркучите и гумените пръстени да се изработват от витон ( този материал не е уязвим на действието на био горивото). 
Всички които преминават от петролен дизел към чист биодизел трябва да имат предвид, че био горивото е по-добър разтворител и ще разтвори стари отлагания по стените на горивната уредба. В резултата на това, филтърът за горивото ще се задръства повече и трябва да се сменя по-често. Препоръчително е след преминаваме от петролен дизел към био дизел на всеки 1000-3000 км да се прави смяна на филтъра поне 3-4 пъти.
Препоръчва се при преминаване към биодизел да се следва схема за постепенно увеличение на съотношението на сместа.
Например първият резервоар да е смес от 5% биогориво и 95% петролен дизел. Вторият резервоар да е 10 къ 90 % и пр.
Има приета международна система за обозначаване на процента биодизел в смесените горива.
100% биодизел е  обозначава с B100
20% биодизел, смесен с 80% петрол дизел се маркира като В20
5% биодизел + 95% петролдизел е B5
В САЩ има въведен стандарт за качеството, количеството сяра и вискозитета на биодизелът, който се пордава в търговската мрежа. Означението на този стандарт ASTM D6751.
Производството на биодеизел се прави по два основни начина: химико-физически и физико-химически процес.
biodieselПри химико-физичният метод изходната суровина може да е растително масло ( свежи или отработено) и други мазнини от органичен произход. Изисква се специална инсталация, в която се осъществяват няколко поредни химически преработки с помощта на химически компоненти като метанол, основи или киселини (повечето силно отровни). Химическият процес задължително се съпътства от производството на глицерин и други допълнителни продукти, които за съжаление са с ниско качество и увеличават себестойността на произвеждания биодизал с нуждата от допълнителното им неутрализиране и филтриране. Произвеждания глицерин е значително количество ( около 20 % ) и се преработва в допълнителни инсталации до фармацевтична чистота.
При физико-химическиият метод могат да се използват като суровини мазнини от растителен произход, органични мазнини и  свежи или отработени минерални масла. При този метод може да се използва стационарна или мобилна инсталация, която да се разположи на автомобилна платформа, контейнер, ремарке и др. Тази технология не налага използването на отровни химически реагенти, процеса е основно физичен и не се произвеждат допълнителни странични продукти, които да оскъпяват биогоривото.
Всяка една от двете технологии има специфични предимства и недостатъци, които са решаващи при избор, коя от двете да се реализира. Някои от критериите, оказващи влияние на избора са количеството дневна суровина за преработка, необходимото качество на полученото биогориво, наличните суровини, блендовете, предназначението на крайният продукт, размера на финансовите капиталовложения и др.Сподели тази страница
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
2638
21 Септ 2012
Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели
Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели

Биодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински произход. В...

Read more

Най-четени от Транспортни технологии

Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели Биодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински...