subscribe
ISSN 1314 - 7382
Начало Транспортни технологии

Транспортни технологии

transportНовости в автомобилостроенето, корабостроенето, самолети и хеликоптери. Идеи и приложения за селскостопанска техника, строителни техники и съоръжения, транспортни средства и пр.

Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели


biodieselБиодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.
Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински произход. В различните географски региони се използват различни растителни и животински сурови, като се изхожда от местните условия и климат. Типични растителни суровини за производството на биодизел за Европа са слънчоглед и рапица, за Азия е кокосови орехи, а за Северна и Южна Америка е соя. Има технологии за производство на био дизел и от водорасли, използвани мазнини, от мазнини от животински произход и др. Изгарянето на това гориво в цилиндрите на двигателите не ги замърсява с образуването на нагар, не се отделят сажди и на практика не се замърсява околната среда.
Може да се използва като чиста суровина ( означение B100 )  или да се смесва в различни съотношения с дизел от петрол.  Най-популярната смес е  30% био дизел и 70% петрол дизел. Причините да се предпочитат смеските пред чистата суровина са няколко.
Биодизелът замръзва при  -10°C, ако е произведен от растителни масла и при +16°C, ако е от животински мазнини. Това силно ограничава употребата му в чист вид при ниски температури.
Друг недостатък е това, че биодизелът разгражда постепенно уплътненията, които са направени от гума и уплътнителните пръстени и маркучите на горивните помпи се нарушават.

продължава>

21 Септ 2012
Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели
Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели

Биодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински произход. В...

Read more

Най-четени от Транспортни технологии

Биодизелът - екологичната алтернатива за дизелови двигатели Биодизелът е дизеловото гориво (нафта), което е произведено от биологични ресурси различни от нефт.Суровините, от които се произвежда био дизел могат да бъдат от растителен или от животински...