subscribe
ISSN 1314 - 7382
Начало Екология Биологично земеделие - основни понятия и принципи

Биологично земеделие - основни понятия и принципи

( Оценка 1.0 ) от ( 1 отзив )

bio 300Все по-често срещаме понятието биологично земеделие. С този термин се обозначава цялостната система в земеделието, която има за цел да произведе и достави на потребителите естествена храна, прясна и качествена, която да е произведена без ущърб и замърсяване на природната среда и съобразена с естествените природни дадености, цикли и сезони.

За да бъде дадена земеделска система биологично земеделие, трябва да се спазват няколко основни правила:

1. Да се използват ефективни земеделските ресурси и почвени условия, в следствие на които да се използва сеитбообращение на земеделските култури.

2. Да не се използват ( или да са силно ограничени) изкуствените торове, пестицидите, хербициди, инхибитори и др. Да не се използват хранителни добавки и антибиотици при отглеждане на животни. Да не се използват спомагателни вещества при преработка на храните. Да не се използват подобрители, оцветители, изкуствени добавки, консерванти и др.

3. Да не се използват по никакъв начин генно-модифицирани организми - нито като продукти за храна, нито като изходен материал за посев и сеитба, нито като хранителни добавки и спомагателни вещества.

4. Да се избягва транспортирането от далече на животински тор, фуражи и др, за да се намали замърсяването на околната среда и оскъпяването на продукцията. Да се предпочитат местни суровини, например животински тор, хумус и др, произведени или добити в същата ферма или стопанство.

5. Да се подбират земеделски култури и породи животни, които са устойчиви на болести и аклиматизирани към местните условия и климат, за да не се налага употребата на много медикаменти, съоръжения и пр.

6. Отглеждането на животни да става в  значителна степен в открити пространства, в условия и среда близка до естествената. Да се осигури преобладаващо биологично (естествено) хранене.

7. Човешкото въздействие върху околната среда да е сведено до минимум и земеделското стопанство да е организирано така, че цукълът да е възможно най-близо до естествения и природен начин.

8. Да се организира животновъдството така че в основата му да е хуманно отношение към животните и зачитане на специфичните им нужди. Да се следи съотношението между броя на животните и площите, които се обработват за тяхното отглеждане и изхранване.

9. Биологичното земеделие трябва да базирано на енергоспестяващи технологии и максимално опазване на природата и околната среда, както и устойчивостта на еко системите. Да се поддържа биологичното разнообразие и местния екобаланс.

10. За продуктите, при които липсва цялостния процес на отглеждане и са диворастящи ( билки, диворастящи гъби) , биологичен критерий са районите в които се събират да няма индустриални замърсители или химическо обработване. Важен критерий е и обработването им и съхранението им след събирането да става само с биологични методи, без изкуствени препарати и противоестествени методи.

Продуктите на биологичното земеделие се разделят на две основни групи

- продукти за храна и продукти, които не се използват за храна. Продуктите за храна се наричат биологична храна. ЗА да е такава, тя трябва да е произведена и преработена без използването на синтетични вещества - торове, пестициди, хербициди, регулатори на растежа, хормони, хранителни добавки за консервиране, изкуствени подсладители, оцветители и др. При производството и преработването на биологична храна се забранява използването на генно-модифицирани вещества и организми и всякакви техни производни.

Производството на биологични продукти, които не са храна, включва етерични масла, биологични козметични продукти, биологични тъкани и текстил и др. Изискванията към тях са същите както при производството на биологични храни, като при производството им се влагат биологично произведени суровини от естествен произход.

В България биологичното земеделие и биологичните продукти все още заемат малък пазарен дял и голямата част от тази продукция се изнася за Западна Европа, САЩ и Канада. България изнася предимно биологични продукти от вида: билки, плодове, ядки, мед и други пчелни продукти, зеленчуци, диворастящи гъби, ягоди.

Биологичното земеделие вече подлежи на сертифициране в много страни по света, включително и в България.

Потребителите все повече търсят биологични ( екологични) продукти и пазарният дял на тази продукция, с всяка изминала година се увеличава. Биологичните стопанства имат интерес да се сертифицират ако продукцията им отговаря на изискванията за биологично земеделие. Това им дава възможност да маркират продукцията си със съответния сертифициращ знак, което подпомага тяхната реализация. За страните, членки на Европейският съюз е създадено общовалидно лого за обозначаване на биологичните продукти. То  обозначава произхода на биологичната продукция. Според законовата разпоредба на ЕС, всяка стока, на която то е поставено, отговаря на всички критерии за биологично земеделие и животновъдство. Логото има два варианта

Старото лого за биологично земеделиеПървият вариант е старото (вече незадължително) лого, което бе създадено и въведен в края на 90-те години и се използваше по желание от производителите. То вече  е невалидно, въпреки че все още могат да се намерят продукти, които са обозначени с него.

Новото лого за биологично земеделиеВторият вариант е новото лого, което е в сила от 1 юли 2010 г. То регистрирана, колективна търговска марка и е задължително за всички биологични ( пакетирани) хранителни продукти в Европейският съюз. За продуктите , които не са пакетирани или не са произведени в ЕС, използването му е по-желание, но продукта, който е обозначен с него, трябва да отговаря на изискванията за биологично земеделие.Сподели тази страница
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
2620
25 Авг 2012
За Пърси Шмайзер и генното инженерство
За Пърси Шмайзер и генното инженерство

Засега Генно модифицирани организми (ГМО) се създават с цел промяна на качествата на някои видове растения и животни, използвани за производството на храна и други суровини. При този метод се...

Read more
23 Авг 2012
Биологично земеделие - основни понятия и принципи
Биологично земеделие - основни понятия и принципи

Все по-често срещаме понятието биологично земеделие. С този термин се обозначава цялостната система в земеделието, която има за цел да произведе и достави на потребителите естествена храна, прясна и качествена,...

Read more
13 Окт 2012
4 аргумента"ЗА" генно модифицираните храни и технически култури
4 аргумента

Поддръжниците на тезата в подкрепа на генно модифицираните храни и промишлени култури се базира на няколко основни аргумента: 1.Хората консумират "генетично модифицирана" храна в продължение на хилядолетия. Това не е съвсем вярно....

Read more
25 Авг 2012
Факти за ГМО и Монсанто
Факти за ГМО и Монсанто

Консорциумът Монсанто е създателят на препаратът „Агент Ориндж“, който е използван от САЩ по време на войната във Виетнам. Твърди се че използването на този химикал довело до смъртта или...

Read more

Най-четени от Екология

Факти за ГМО и Монсанто Консорциумът Монсанто е създателят на препаратът „Агент Ориндж“, който е използван от САЩ по време на войната във Виетнам. Твърди се че използването на този химикал довело до смъртта или...
4 аргумента"ЗА" генно модифицираните храни и технически култури Поддръжниците на тезата в подкрепа на генно модифицираните храни и промишлени култури се базира на няколко основни аргумента: 1.Хората консумират "генетично модифицирана" храна в...
Биологично земеделие - основни понятия и принципи Все по-често срещаме понятието биологично земеделие. С този термин се обозначава цялостната система в земеделието, която има за цел да произведе и достави на потребителите естествена храна,...
За Пърси Шмайзер и генното инженерство Засега Генно модифицирани организми (ГМО) се създават с цел промяна на качествата на някои видове растения и животни, използвани за производството на храна и други суровини. При този метод се...